Начало Новини Актуално Цената на природния газ вече се определя за мегаватчас, а не за кубически метър

Цената на природния газ вече се определя за мегаватчас, а не за кубически метър

Актуално
природен газЦената на природния газ вече се определя за мегаватчас, а не за кубически метър. Услугите разпределение и снабдяване, които са част от крайната цена на синьото гориво за потребителите, също се определят в енергийни единици (МВтч), съобщават от Овергаз. Дружеството доставя енергия на своите клиенти, която в целия свят се мери в енергийни единици, като мегаватчасове, а не в единици за обем, като кубически метри.
Промяната се отнася единствено до начина на изчисление и няма да повлияе на нито една от компонентите в крайната цена на газа за клиентите на Овергаз Мрежи. Отчетените количества газ от измервателните им устройства ще се преизчисляват от кубически метри в мегаватчасове. Фактурирането на потребеното количество синьо гориво също ще бъде в енергийни единици, като това няма да се отрази на сметките на потребителите на газ. С промяната се спазват разпоредбите на прието от Комисията за енергийно и водно регулиране изменение в наредба*. С решението си за цената на газа от 01.01.2019 г.** енергийният регулатор определи цените на природния газ при продажба от крайните снабдители единствено в енергийни единици.

 * Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, последно изменена и допълнена ДВ. бр. 98 от 27.11.2018 г.
https://static.chambersz.com/resources/cenata-na-prirodniya-gaz-veche-se-opredelya-za-megavatchas-a-ne-za-kubicheski-metar-naredba_2.pdf

** Решение № Ц-19 от 28.12.2018 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цена за І тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа
https://static.chambersz.com/resources/cenata-na-prirodniya-gaz-veche-se-opredelya-za-megavatchas-a-ne-za-kubicheski-metar-res_c-19_18.pdf

 

Още новини