Начало Новини Актуално Цената на олиото в Старозагорско - сред най-високите в страната

Цената на олиото в Старозагорско - сред най-високите в страната

Актуално
Олио

За периода на наблюдение (10–17.08.2011), средната цена на едро на рафинирано слънчогледово олио за страната остава на нивото от предходната седмица – 2,70 лв./литър. По области, цените на едро се движат в границите от 2,58 лв./литър (Варна и Плевен) до 2,90 лв./литър (Русе). Увеличение на цените се наблюдава в десет области, най-значително във Враца и Силистра, съответно с 0,13 лв./литър и 0,12 лв./литър.

Намаление на ценовите нива се отчита в седем областни центрове, като най-сериозно то е в Добрич - 0,10 лв./литър.

В големите търговски вериги (ГТВ) на страната, олиото се търгува в диапазона от 2,65 лв./литър (Шумен) до 3,35 лв./литър (Стара Загора). В четири области са отбелязани по-високи ценови стойности, спрямо предходния период – Враца (0,05 лв./литър), Монтана (0,05 лв./литър), Стара Загора (0,10 лв./литър) и Хасково (0,05 лв./литър). Понижение на цените се отчита в шест от областите, най-значително в Шумен и Варна – 0,10 лв./литър.

При цената на дребно на олиото в другите търговски обекти (ДТО), средно за страната, се регистрира незначително увеличение с 0,01 лв./литър. По области, олиото в малките магазини се търгува на цени от 2,90 лв./литър (Сливен и Ямбол) до 3,40 лв./литър (Варна). Спрямо предходната седмица, цените на олиото са по-високи в четири от областните центрове – Благоевград, Кюстендил и Шумен (0,05 лв./литър) и Стара Загора (0,07 лв./литър). 
Средно за страната, цените на рафинираното олио в големите супермаркети са по-ниски от тези в останалата магазинна мрежа, като разликата достига до 0,46 лв./литър (в Добрич).

Най–голям е маржът между цената на едро и цената на дребно в Стара Загора – 0,71 лв./литър при ГТВ и във Варна – 0,82 лв./литър при ДТО.

Още новини