Начало Новини Актуално Цената на олиото се повишава, а на захарта се запазва

Цената на олиото се повишава, а на захарта се запазва

Актуално

олиото поскъпва, захарта не

През периода на наблюдение (15 – 22 август 2012 г.) средните цени на едро и на дребно на рафинирано слънчогледово олио за страната бележат леко повишение. Средната цена на едро за сраната на слънчогледовото олио е 2,78 лв./литър, с 1,5% по-висока в сравнение с предходния седмичен период. По области, цените на продукта варират от 2,65 лв./литър (Плевен, Стара Загора и Шумен) до 3,02 лв./литър (Разград).

В почти всички области се регистрира повишение на ценовите стойности, най-съществено в Монтана (с 5,2%) и Разград (с 4,1%), съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. Само във Велико Търново и Добрич цените на едро на олиото незначително се понижават спрямо предходната седмица, съответно с 0,4 и 1%.

Средно за страната, през последната седмица цените на дребно на слънчогледовото олио както в големите търговски вериги (ГТВ), така и в другите търговски обекти (ДТО) нарастват с около 1%. Средната цена на дребно на рафинираното олио за страната в големите супермаркети е 3,07 лв./литър.(

В ГТВ цените на олиото остават в диапазона от 2,89 лв./литър (Перник) до 3,19 лв./литър (Кюстендил). През разглеждания седмичен период в по-голяма част от областите е налице движение на цените на олиото в големите супермаркети. В 16 от областните центрове продуктът леко поскъпва, най-чувствително в Габрово (с 6,8%). Само в ГТВ на две области се отчита понижение на ценовите стойности - в Бургас с 2,3% и в София с 2,6%. Средно за страната, цената на дребно на рафинираното олио в другите търговски обекти е 3,11 лв./литър.

И през тази седмица цените на олиото в по-малките магазини се движат в границите от 2,97 лв./литър (Перник) до 3,23 лв./литър (Пловдив и Стара Загора). Седмично изменение на ценовите стойности се регистрира в ДТО в 10 от областите – повишение в рамките на 0,8 (Варна) - 5% (Търговище).

Цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,04 лв./литър по-ниски от тези в другите търговски обекти, като тази разлика е най-голяма в София (0,19 лв./литър). В осем области обаче цените в ДТО са по-ниски от тези в ГТВ, като разликата в тази посока достига до 0,17 лв./литър във Велико Търново.

За поредна седмица най–голям марж между цената на едро и цената на дребно в ГТВ е регистриран в Плевен (0,50 лв./литър), а за другите търговски обекти – в Стара Загора (0,58 лв./литър).

През анализирания период (15 – 22 август 2012 г.) пазарът на захар в страната остава относително спокоен. През последната седмица средната цена на едро на захарта се запазва на нивото от предходната седмица - 2,12 лв./кг. На борсите в страната захарта се предлага в ценовия диапазон от 1,90 лв./кг (Добрич) до 2,42 лв./кг (Разград). При близо половината от областите в страната се наблюдават леки седмични ценови отклонения в двете посоки, в границите от -4% (Добрич) до +1,5% (Хасково).

Средната за страната цена на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) остава 2,23 лв./кг, като по области стойностите варират от 2,14 лв./кг (Благоевград) до 2,32 лв./кг (Сливен и Ямбол). Леки ценови изменения в двете посоки се наблюдават в четири области – повишение в София (с 1,9%) и Кюстендил (с 0,2%) и понижение в Русе (с 1,1%) и Бургас (с 0,2%).

Средната цена на дребно на захарта в другите търговски обекти (ДТО) бележи незначително понижение спрямо предходния седмичен период – с 0,4%, до 2,32 лв./кг. В малките магазини на страната цената на захарта варира от 2,10 лв./кг (Кърджали) до 2,45 лв./кг (Плевен и Шумен). В седем от областните центрове се регистрират леки седмични изменения на цените. Продуктът поскъпва в Габрово (с 2,1%), Враца и Монтана (с по 1,1%), а поевтинява в Благоевград, Добрич, Кюстендил и Русе (с между 0,7 и 4,3%).

Средно за страната, цените на захарта в ДТО са с 0,09 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като и през тази седмица най-голяма разлика между цените в двата типа търговски обекти се наблюдава в Разград – 0,24 лв./кг. Изключение правят областите Стара Загора, Кърджали, Перник и Добрич, където в по-малките магазини захарта се предлага с до 0,07 лв./кг по-евтино спрямо големите супермаркети. 

Най-голям марж между цените на едро и цените на дребно се наблюдава за ГТВ в Добрич и Плевен – 0,34 лв./кг, а за ДТО в Плевен - 0,49 лв./кг. И през тази седмица в три области (Благоевград, Варна и Разград) цените на захарта в големите супермаркети (а във Варна и в по-малките магазини) са по-ниски от тези на едро, като разликата достига до 0,23 лв./кг.

Още новини