Начало Новини Актуално Целият бюджет на ОП Конкурентоспособност ще бъде отворен за договаряне до края на 2011 г

Целият бюджет на ОП Конкурентоспособност ще бъде отворен за договаряне до края на 2011 г

Актуално
Трайчо Трайков

До края на тази година планираме да отворим за договаряне целия бюджет на ОП Конкурентоспособност. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на петата конференция Конкурентоспособност на българската икономика – усвояване на европейските фондове. Министър Трайков запозна участниците във форума с икономическата политика за насърчаване на конкурентоспособността.

През последната година са обявени 14 процедури по оперативната програма, което е 60% от всички процедури от старта й през 2007 г досега, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ. Променен е начинът на функциониране и ефективността на работата по програмата, повишена е прозрачността и е намалена субективността при оценка на проектите, каза още министър Трайков. Той запозна участниците във форума със статистиката, според която до края на март по ОП Конкурентоспособност са изплатени 462 млн. лева – 20.32% от целия бюджет на програмата. Сключени са 959 договора за 940 млн. лева, като само през първото тримесечие на 2011 г. сключените договори са за 180 млн. лв. В момента над 50% от целия бюджет на програмата е в процес на изпълнение – сумите или са договорени, или изплатени, или за тях са обявени процедури, акцентира още министър Трайков.

Той изтъкна инициативата JEREMIE като допълнителна възможност за финансиране на МСП чрез рисков капитал или гаранционни фондове. Целта ни е през втората половина на годината да започне да работи първият от специализираните фондове по JEREMIE – този за стартиращи малки компании.

За първи път в работата по управление на европейски програми предприехме стъпки за извеждане на администрирането извън структурата на министерството, каза още министър Трайков. Той поясни детайли по сключеното неотдавна споразумение с ЕБВР - според неговите клаузи 200 млн. лв. от ОП „Конкурентоспособност, предназначени за енергийна ефективност, ще бъдат отделени в пул, заедно със средства от ЕБВР и 10 банки – партньори в България. Така едновременно с гранта, ще бъдат осигурени и средства за съфинансиране на проектите, а целият процес ще се управлява от ЕБВР. Очаква се аутсорсването на дейности по управление на оперативните програми да бъде много по-широко застъпено в следващия програмен период 2014 - 2020 година.

Според класификацията на Световния икономически форум, България е на 72-о място по конкурентоспособност в света, ако се отчетат базовите фактори за това – институции, инфраструктура, макроикономическа стабилност, здравеопазване и начално образование. Според ефективността на пазара на стоки и услуги страната ни се нарежда на 85-о място, а според гъвкавостта на пазара на труда – на 58-о място в света. За подобряването на всеки от тези фактори има определена оперативна програма, изтъкна в изказването си министър Трайков. По неговите думи ефективното използване на тези ресурси е от решаващо значение за повишаване на конкурентоспособността като цяло.

Най-добрият ни шанс за изпреварващо икономическо развитие спрямо западните държави е да концентрираме усилията си в сектори, които създават висока добавена стойност, отбеляза още министър Трайков. Информационните технологии, аутсорсинга, чистите технологии и биотехнологиите, както и индустриите, свързани със здравето, имат потенциала да утвърдят България като лидер в иновациите през следващите десет години, заключи той.

Конференцията Конкурентоспособност на българската икономика – усвояване на европейските фондове  е организирана от Института за икономическа политика и Фондация Ханс Зайдел.

Още новини