Начало Новини Коментари БВП нараства с 1.8% през април-юни спрямо 2022 г.

БВП нараства с 1.8% през април-юни спрямо 2022 г.

Коментари

Брутният вътрешен продукт (БВП) и брутната добавена стойност нарастват съответно с 1.8% и 1.9% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на миналата година.

Минимално увеличение от 0.4% на БВП се наблюдава в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки на НСИ.

Крайното потребление регистрира ръст от 1.3%, а бруто образуването на основен капитал се увеличава с 3.4% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо периода април-юни 2022 г. Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 0.8% и 6.7%.

През второто тримесечие на 2023 г. спрямо първото тримесечие БВП и брутната добавена стойност нарастват с по 0.4 процентни пункта.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайно потребление с 0.4%.

През второто тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 40 959.5 млн. лева, а реализираната добавена стойност е 35 946.2 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 76.5%, което в стойностно изражение възлиза на 31 320.3 млн. лева.

Бруто капиталообразуването е 7 853.9 млн. лв. и заема 19.2% относителен дял в БВП през второто тримесечие на 2023 г. Външнотърговското салдо е положително.

Източник: КРОСС

Още новини