Начало Новини Актуално БВП намалява с 3.6% през първото тримесечие

БВП намалява с 3.6% през първото тримесечие

Актуално

По предварителни оперативни данни на Националния статистически институт (НСИ) произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първо тримесечие на 2010 година възлиза на 14 050 млн. лева по текущи цени. На човек от населението се падат 1 862 лева от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.414828 лева за щатски долар, БВП възлиза на 9 930.5 млн. долара и съответно 1 316 долара на човек от населението.

Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 7 183.6 млн. Eвро, като на човек от населението се падат 952 евро, предаде econ.bg.
Спрямо първо тримесечие на 2009 година реалния спад на БВП е 3.6%.
Сезонно изгладените данни за БВП са разработени  с цел разкриване на  тенденцията на развитие и улесняване на сравнимостта на показателя. От фигурата, показваща динамиката на фактическите и сезонно изгладените стойности на тримесечния БВП, се вижда, че през втората половина на 2008 г. започва да се отчита намаление в нивото на показателя.
Брутна добавена стойност
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 11 990.1 млн. лева по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност намалява с 1.1 % спрямо съответния период на предходната година.
Икономически сектори
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката спрямо първо тримесечие на 2009 година и достига до 29.9% през първо  тримесечие на 2010 година. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите е 66.7%, което е с 1.8 процентни пункта повече спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.6 процентни пункта и достига до 3.4 % през първо тримесечие на 2010 година.
Промените в структурните дялове се обуславят от реално намаление на добавената стойност  в сектора на услугите с 1.2%, докато добавената стойност, създадена от индустриалния и аграрния сектори бележи спад съответно с 0.9 % и 1.3 % в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Още новини