Начало Новини Коментари БВП бележи ръст с 1.9% спрямо второто тримесеия на 2022 г.

БВП бележи ръст с 1.9% спрямо второто тримесеия на 2022 г.

Коментари

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната продължава да нараства, макар и плавно. През второто тримесечие на 2023 г. БВП се е увеличил с 1.9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През второто тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 42 315 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 564 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.797387 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 23 543 млн. долара и съответно на 3 652 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 21 635 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 356 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2023 г. възлиза на 37 444 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4.2%, което е нарастване с 0.2 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2022 година. Индустриалният сектор пък намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.0 процентни пункта до 30.0%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 65.8% през второто тримесечие на 2023 г. при 64.0% през второто тримесечие на 2022 година.

През второто тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 79.7% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17.6% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През второто тримесечие на годината. БВП нараства с 0.4% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6% на тримесечна база. Сезонно изгладените данни за второто тримесечие на 2023 година показват нарастване на крайното потребление с 1.8% и бруто образуване на основен капитал - с 1.5%, спрямо предходното тримесечие.

БВП нараства с 1.9%, а БДС - с 2.2% през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение с второто тримесечие на 2022 г.

Източник: КРОСС

 

Още новини