Начало Новини Актуално Бюрата по труда уведомява за възможността да заявите необходимост от обучени кадри по професии в туризма

Бюрата по труда уведомява за възможността да заявите необходимост от обучени кадри по професии в туризма

Актуално
1бпт стзБюрата по труда uведомява за възможността да заявите необходимостта на Вашия бизнес от обучени кадри по професии в туризма. Имате възможност да заявите брой лица, които съгласно подбора на Бюрата по труда да бъдат обучени по съответната професия, или да посочите конкретни безработни лица, които да бъдат обучени по конкретна професия.          
Повишаването на квалификацията на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда, се осъществява по линия на Споразумението между Министерството на туризма и МТСП за обучения на кадри в туризма, сключено през месец септември т.г. За тази цел, моля в срок до 07.11.2018 г. включително да изпратите попълнена заявка за обучения на кадри, съгласно приложения формуляр. В документа има указания за попълване.
Обръщаме внимание, на следните важни моменти:
  • Стартираме процеса сега, за да може обученията по професиите от най-високата, трета професионална квалификация, да приключат преди следващия летен сезон. Все пак, предложението е към всички работодатели, от всички дестинации – в това число зимните и целогодишните.
  • След обобщаване на получената от Вас информация, съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, ще бъдат стартирани процедури по насочване на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда, за получаване на заявеното от Вас образование.
  • Обученията за безработни лица, регистрирани към Бюрата по труда, са безплатни, т.е. ще се осъществяват за сметка на държавния бюджет в рамките на средствата за активна политика на МТСП, осигурени в Националния план за действие по заетостта 2018-2019 за обученията, провеждани от ДП БГЦПО. 
  • В зависимост от продължителността и квалификацията, обученията могат да бъдат за придобиване на квалификация по професия, по част от професия, както и осъществени под формата на дуално обучение (образование посредством практика).
  • Образованието ще се предоставя от Държавно предприятие Българо-германски център за професионално обучение (ДП БГЦПО), в специално оборудваните клонове за професии в областта на туризма - в гр. Царево и гр. Смолян.
Приложена е брошура, която накратко дава информация за предимствата на дуалното обучение полагащите се субсидии при него, както и брошура за предимствата на обучителния център - ДП БГЦПО.
Споразумението предвижда също така обучения за настоящи работници, които не са субсидирани, т.е. са платени за бизнеса. Те могат да бъдат организирани в по-гъвкав формат в зависимост от специфичните нужди на Вашия туристически обект.
При необходимост от повече информация, моля да се обръщате към г-жа Милка Паралска, главен експерт в главна дирекция „Туристическа политика“, тел. 032/347 510, електронна поща: m.paralska@tourism.government.bg
 

 

Още новини