Начало Новини Актуално Бюджетът на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси за следващия програмен период ще се удвои до 4 млрд. лева

Бюджетът на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси за следващия програмен период ще се удвои до 4 млрд. лева

Актуално

Зорница РусиноваОколо 4 млрд. лв. е прогнозният бюджет на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси за следващия програмен период 2021-2027 г. Концепцията за целите и мерките, които ще бъдат предприети в следващия трети програмен период, бяха представени по време на първото заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г. Предизвикателствата пред нас са големи, но вече знаем кое е работещо, от какво има нужда пазарът на труда, какви са нуждите в социалната сфера, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова. Според нея за следващите седем години трябва да бъдат поставени измерими цели, обвързани с Европейския стълб за социалните права и националните цели, но и да се прояви достатъчно въображение и смелост, за да се реализират неотваряните в първите два програмни периода процедури.

25% от средствата, или 1,7 млрд. лв., ще бъдат насочени към социално приобщаване, а 2% - към преодоляване на материални лишения.

10% от планирания бюджет, или 660 млн. лв., ще бъде използван за мерки, свързани с младежката заетост и активизиране на младежи, които са извън образование и обучение. Индивидуалният подход към хората ще бъде ключът към успешната реализация на мерките в сферата на пазара на труда. Това означава, че ще се оценяват способностите на заетите, дълготрайно безработните и неактивните, за да бъде намерена най-подходящата мярка за реализацията им на пазара на труда. Предвиждат се мерки за насърчаване на младежката заетост, обучения, самостоятелна заетост и социална икономика. Нови мерки ще се насочват в обученията по дигитални умения, научни, технически и математически познания, както и надграждане на т.нар. неформално придобити умения и валидацията им. Ще бъдат реализирани и операции за гарантиране на баланса между личния и професионалния живот, насърчаване участието на възрастното население в пазара на труда и ученето през целия живот.

И през следващия програмен период ОПРЧР ще подкрепя развитието на система от нови социални услуги в дома и в общността за възрастните хора. Фокус отново ще се постави върху развитието и предоставянето на качествена грижа и услуги за деца и семействата им. Ще се акцентира върху мотивацията за работа и качество на предоставяните услуги в  областта на социалното включване.

Ще се покриват нуждите от храна и основни материали, с които да се осигури достойно съществуване на най-уязвимите хора, заяви началникът на отдел Програмиране и подбор на операциите в Агенцията за социално подпомагане Анна Ангелова. Тя допълни, че с общите усилия на двете оперативни програми могат да се търсят възможности за финансиране на мерки, които трайно да изведат хората от бедността. Ресурсът на ОП Храни също се очаква да бъде двойно повече и да достигне 187 млн. евро през следващия програмен период.

В периода 2021-2027 г. на уязвимите групи ще бъдат предоставяни хранителни продукти и санитарни материали, за да се облекчат разходите в домакинствата. Очакванията са средногодишно да бъдат раздавани 350 хиляди пакета с хранителни продукти и още толкова пакети със санитарно-хигиенни продукти за бита и за лична хигиена. За първи път ще започне предоставянето на базови пакети за отглеждане на новородено дете. Във фокуса на мярката ще бъдат бедни семейства, които са обект на социално подпомагане, както и семейства, при които има риск от изоставяне на детето. Прогнозите са средногодишно около 15 000 родители да се възползват от тях. Подкрепата за домакинствата в риск от бедност ще бъде допълнена и с възможност за храна от детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години, които по различни причини не ползват организирано хранене. От мярката ще се възползват около 25 хиляди деца на година. ОП Храни ще продължи да осигурява Топъл обяд, който достига до нуждаещите се чрез общините. Подкрепата ще бъде насочена към хората на социално подпомагане, със затруднение в самообслужването, безработни и хората с ниски доходи.

Още новини