Начало Новини Актуално Бюджетът на община Стара Загора за 2013 г. е 95 млн. лева

Бюджетът на община Стара Загора за 2013 г. е 95 млн. лева

Актуално

общини Стара Загора бюджет 95 млн. леваОбщинският съвет в Стара Загора прие на 21 февруари бюджета за 2013 г. с 39 гласа за, 1 против и 8 въздържали се. Успяхме да приключим 2012 г. със сериозен излишък от 9,5 млн. лева, без да повишаваме местните данъци и такси, посочи кметът Живко Тодоров. Повишена е събираемостта, което ще даде възможност тези средства да бъдат използвани през настоящата година за изпълнение на сериозни инфраструктурни проекти, образование, съфинансиране на европроекти.

Община Стара Загора е може би единствената в страната, която запазва размера на данъците и данък смет през 2013 г. За първи път от години бюджетът е толкова висок – 95 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Високият размер на бюджета за 2013 г. е резултат от добрата работа през миналата година и спазването на строга финансова рамка, каза Пламен Йорданов, председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет в ОбС. Бюджет 2013 г. ще промени изцяло облика на Стара Загора. Предстои цялостно обновяване на главната улица Цар Симеон Велики, построяване на нова детска градина на мястото на бившата вечерна гимназия, ремонт на единайсет училища, детски градини и ясли, обновяване на градския пазар и др. Целта е да не се работи на парче, а да се извършват цялостни ремонтни дейности.

Предвидените приходи в Бюджет 2013 възлизат на 94,599 млн. лева, като все още съотношението е в полза на държавно делегираните дейности - 48,360 млн. лева, срещу 46,239 млн. лева приходи за финансиране на местни дейности. Субсидията за държавно делегираните дейности е в размер на 42,828 млн. лева, разходите за тях са завишени с реализираните в края на 2012 година преходни остатъци в размер на 4, 774 млн. лева.

През 2013 година са предвидени 16,027 млн. лева за изграждане на значими обекти на територията на общината. С проекти по фонд Козлодуй на стойност 2,524 млн. лева през пролетта на 2013 г. ще започнат ремонтни дейности за внедряване на мерки за енергийна ефективност в две училища и две детски градини, като съфинансирането от Община Стара Загора е 1,5 млн. лева. Предстои реализация на проекта за реконструкция на Централния общински пазар със средства по програма Jessica в размер на 2,7 млн. лева. С целева субсидия, получена в края 2012 г., от Републиканския бюджет са осигурени 1, 079 млн. лева за изграждане на Многофункционална спортна зала в СОУ Иван Вазов.

За ремонт на улици и тротоари са предвидени 4 млн. лева, за улично осветление – 1, 8 млн. лева, за поддържане на чистотата – 7,318 млн. лева, за озеленяване и поддържане на паркове и градини – 900 000 лева и др. В бюджета за тази година са заложени и 30 000 лева за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Най-голям е делът на бюджетните средства предвидени за Образование - 41,19 % и Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 18,95%.

Още новини