Начало Новини Актуално Бюджетът на Община Стара Загора за 2011 г. е 79 млн. лв.

Бюджетът на Община Стара Загора за 2011 г. е 79 млн. лв.

Актуално
Бюджет 2011 на Стара Загора

Общинският съвет на Стара Загора прие бюджета за 2011 г. Предложението беше подкрепено с 30 гласа, 5-ма съветници гласуваха против и 1 въздържал се. Приходната част на общинския бюджет за 2011 г. е в размер на 78 902 937 лв., в т. ч. държавни приходи - 41513 637 лв. и общински приходи - 37 389 300 лв.

Относителният дял на държавните приходи е 59.62 на сто, а на местните приходи – 40.38 на сто. Бюджетът за 2010 г., след актуализация, беше 78,7 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на общината.

Разходната част на общинския бюджет за 2011 г. възлиза на 78 902 937 лв., като разходите за държавни дейности са 41 513 637 лв. и за общински дейности - 37 389 300 лв. Относителният дял на държавните разходи е 52.61 на сто, а на местните разходи - 47.39 на сто.

Най-голям дял в бюджета има Функция Образование – общо 30 389 561 лв. в т.ч. държавно финансиране - 27 412 261 лв. и общинско финансиране - 2 977 300 лв.

Предоставените средства по единни стандарти в образованието осигуряват средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 4 501 деца, 14 204 ученици в общообразователните училища, 325 ученици в спортно училище, 125 ученици в средношколско общежитие и осигурени целево 237 600 лв. за стипендии.

Във Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда са заложени 13 460 000 лв. Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

След оживени дебати и разисквания и след последвало гласуване от сумите за ремонти бяха орязани средства и пренасочени за ремонт на Трето основно училище в Стара Загора. Общинските съветници пренасочиха там и 160 000 лв, предложени за закупуване на втори репатратор (паяк) за града – така общата сума за ремонта е 230 000 лв.

На днешната сесия бяха прието още решение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проекти на Община Стара Загора по оперативни програми. Утвърден бе План за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2011 г., беше гласувана и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 год.

Още новини