Начало Новини Актуално Бюджетът на община Стара Загора за 2010 г. е в размер на близо 83 млн. лв.

Бюджетът на община Стара Загора за 2010 г. е в размер на близо 83 млн. лв.

Актуално

На свое заседание Общински съвет Стара Загора прие бюджет 2010. Предвидените приходи възлизат на 82, 758 млн. лв. Приходи от държавни трансфери за финансиране на делегираните от държавата дейности са 50, 999 млн. лв., а приходи за финансиране на местни дейности са 31,759 млн. лв. Въпреки очакванията за трудна финансова година и възможностите, които законодателството предостави за увеличаване размерите на местните данъци през 2010 година, ние запазихме определените данъчни ставки от 2009 година.

Не се промениха и размерите на таксите за детски градини, детски ясли и предоставяните социални услуги независимо от факта, че таксите които се заплащат покриват все по-малка част от реалните разходи по предоставянето на услугите, каза в представянето на новия Бюджет кметът на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев, съобщиха от пресцентъра на общината. Инвестиционна програма за 2010 година предвижда 8 878 300 лв. за изграждане на значими обекти на територията на общината, осигурени от следните източници: Целева субсидия от Републиканския бюджет 1 011 100 лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 527 400 лв.; Собствени приходи - 7 682 200 лв., собствен бюджет - 4 182 200 лв., фонд Приватизация - 3 685 000 лв. Инвестиционната програма на общината през 2010 година ще се финансира в по голямата си част от собствени общински приходи. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет значително е намалена в сравнение с предходни години.
Една от по-важните гласувани промени в Бюджета днес е отпадането на изграждането на кръгово движение в кв.Ремиза, увеличават се средствата, предвидени за закупуване на земя и др. Гласувани бяха 350 000 лв. за подпомагане на футболен клуб Берое. Средствата ще бъдат отпуснати на СНЦ Берое, ръководството на което, ще контролира и следи използването на парите по предназначение във футболния клуб.
Сред останалите по-важни точки днес бе гласуваният на първо четене Етичен кодекс за поведение и политически морал на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на община Стара Загора. Клуб по тенис Августа Траяна ще стопанисва безвъзмездно Общинския тенис-комплекс – решиха на сесията. Съветниците утвърдиха Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 г. Общински съвет даде съгласието си община Стара Загора да дари на Старозагорската Митрополия общински имот с цел изграждане на Православен храм на името на Св.Игнатий Старозагорски в кв. Самара .

Още новини