Начало Новини Актуално Бюджет 2019 на Община Казанлък е приет

Бюджет 2019 на Община Казанлък е приет

Актуално

бюджет - КазанлъкОбщинският съвет в Казанлък прие на второ четене бюджета на Общината за 2019 г. на свое заседание днес в зала „Инфра”. Общата стойност на Бюджета за 2019 г. е на стойност 58 618 958 лева или с над 8 милиона лева повече от миналогодишния. Целите, поставени за изпълнение от Общината са много и във всички сфери на дейност. Новият Бюджет продължава Общинските политики за подобряване на инфраструктурата в детските градини и училищата. След почти изцяло обновени училища и детски градини на територията на общината, през 2019г. са предвидени средства за реконструкция на ОДЗ №17 и ОДК “Свети Иван Рилски“ в Казанлък. Ще се работи по обновяване на дворните пространства и уредите за игра на деца от детските градини и ясли, ремонти на училищните спортни салони. Ремонт на сградата на най-голямото здравно заведение за извънболнична помощ ДКЦ „Поликлиника Казанлък“ ЕООД е сред приоритетите, с предвидени 907 733 лв. по линия на Националния доверителен екофонд и 15% съфинансиране от общинския бюджет - 136 160 лв. 

Новият Бюджет предвижда завишен контрол за спазване на обществения ред в източната част на града. 

Ще бъде изградено видео наблюдение на източната част на града. За подобряване на контрола от страна на общинската администрация за спазването на общинските наредби е предвидено разкриването на 5 щатни работни места.

Извън задължителните промени по данък МПС, с минимални ставки за Казанлък, промени в данъците и таксите на казанлъчани няма да има през 2019 г. За гражданите и юридическите лица промяната в такса „Битови отпадъци“ ще бъде поета с дофинансиране от местни дейности в рамките на 549 796 лв. заради повишените отчисления на тон отпадък, който през 2019 г. ще бъде 57 лева. Повече средства са заделени за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и на тротоарите, както и възстановяване на съществуващите велоалеи и изграждане на нови. Предстои изграждането на нови междублокови пространства и въвеждане на модерни екологични електробуси по първи етап от проекта за „Интегриран градски транспорт”.

По думите на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, „С тазгодишния Бюджет на Община Казанлък си поставяме за цел още по-доброто стопанисване на общинската собственост, така че тя да носи дълготрайни приходи и да има социална полза за жителите.”.

Като атрактивен туристически продукт Община Казанлък ще работи за привличане на европейски средства и реализация на проекта „Света на траките”, който обединява културно-историческото наследство на Долината на розите и на тракийските царе.

През 2019 г. предстои реализацията на няколко социални проекта, най-големият сред които е изграждането на единствения по рода си в региона Дневен център за хора с деменция, съобщиха от пресцентър на община Казанлък.

Общинските съветници гласуваха повишаване на доходите в различни сфери на общинските дейности. С 10% средно ще бъдат увеличени заплатите в Общинска администрация, общинското предприятие „КД и ПИС“, 5-те звена към Общинската администрация се включват и културните институти, социалните дейности – „Домашен социален патронаж“.

Галина Стоянова отбеляза, че Община Казанлък никога не е завършвала с толкова голям преходен остатък от местни дейности. „Преходният остатък на Община Казанлък в местни дейности от 2018 година е над 4 млн. лева, в това число, отпуснатите с Постановление на Министерски съвет 1 750 000 лв. за Казанлък, преходния остатък от държавна дейност е над 2 милиона лева.”, посочи Стоянова.

„Предлагаме Бюджет на стабилна община, в която могат да се правят разумни политики като се предлагат разумни приходи и разумни разходи. Бюджет 2019 е във възможностите да реши тези политики.”, обобщи Кметът на Казанлък.

Още новини