Начало Новини Актуално Бюджет 2010 на ЕС: повече средства за плана за възстановяване и млечния фонд

Бюджет 2010 на ЕС: повече средства за плана за възстановяване и млечния фонд

Актуално

Европейските депутати искат свежи средства в размер на 1.5 милиарда евро за финансиране на Европейския план за икономическо възстановяване и 300 милиона евро за новия фонд за млечния сектор. Като цяло те възстановиха размера на предварителния проект за бюджет, предложен от Комисията, чийто общ размер Съветът впоследствие намали.

Членовете на ЕП гласуваха проектобюджета на ЕС за 2010 г., като приеха към него множество изменения, които в разпечатана версия тежат общо 2.1 кг. Така основният доклад за изменения проект за бюджет беше одобрен с 522 гласа за, 68 против и 39 въздържали се, съобщиха от българската пресслужба на ЕП.
Гласуването на първо четене на проектобюджета в ЕП представлява позицията на ЕП за предстоящите преговори със Съвета. Окончателният бюджет на ЕС за 2010 г. ще приет на декемврийската сесия на ЕП в Страсбург.

Подкрепа за млечния сектор
Създаването на нов млечен фонд в размер на 300 милиона евро за посрещане на кризата в сектора беше едно от основните искания на Парламента по време на преговорите за Бюджет 2010. Създаването му бе одобрено с 528 гласа за, 68 против и 39 въздържали се Този фонд цели да подпомогне преструктурирането на млечния сектор, като ще включва също така мерки за подкрепа на дефаворизираните области, за насърчаване на продажбите и за намиране на алтернативни източници на доходи за производителите.
На 17 септември 2009 г. Парламентът поиска с голямо мнозинство създаването на млечен фонд на ЕС, като бюджетната комисия предложи отпускането на 300 милиона евро за тази цел. По-рано тази седмица Европейската комисия подкрепи идеята, като същевременно предложи финансирането за фонда да бъдат в размер на 280 милиона евро.
В бюджета за следващата година са включени и други мерки за посрещане на кризата в млечния сектор, като общият размер на финансирането е 600 милиона евро. В отделно гласуване депутатите подкрепиха също така две други законодателни мерки за подпомагане на фермерите в контекста на кризата.

1.5 милиарда евро за плана за икономическо възстановяване
В резултат на кризата, Съветът иска най-малкият възможен бюджет.. Но ние в Парламента вярваме, че ЕП има много инструменти, които трябва да бъдат използвани по по-добър, по-ефективен и силен начин, именно за да се гарантира, че кризата ще бъде преодоляна, подчерта докладчикът за бюджета, по време на дебата със Съвета и Комисията на 20 октомври.
За посрещане на последствията от икономическата криза депутатите искат свежи 1.5 милиарда евро в плащания (1.98 милиона в ангажименти) - вместо тези пари да бъдат взети от други бюджетни линии, за финансиране на енергийната част от плана за икономическо възстановяване.
Двете основни части на плана за възстановяване са енергийните инфраструктурни проекти (проекти за газова и електрическа инфраструктура, за разположени в морето вятърни инсталации и за улавяне и съхранение на СО2) и развитието на селските райони (интернет инфраструктура). Парламентът и Съветът вече се договориха относно общия размер на финансирането за плана (5 милиарда евро), като средствата за 2009 г. са в размер на 2.6 милиарда евро.
Въпросът, който остава да бъде решен, е откъде да бъде осигурено финансирането за 2010 г. в размер на 2.4 милиарда евро. Депутатите са на мнение, че част от тези средства - а именно за частта за развитие на селските райони - могат да бъдат осигурени чрез прехвърляне на средства от други бюджетни линии. За сметка на това те смятат, че е необходимо да бъдат добавени свежи 1.5 милиарда евро (т.е. които не са прехвърлени от други фондове) за финансиране на енергийната част на плана.

Още новини