Начало Новини Актуално БТПП: Усилията на инвеститорите не трябва да се обезсмислят от администрацията

БТПП: Усилията на инвеститорите не трябва да се обезсмислят от администрацията

Актуално
Цветан Симеонов

В три основни посоки са предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите: включване на новооткритите работни места като самостоятелен критерий за сертифициране на проекти; възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време и осигуряване на повече права на местната власт при насърчаване на инвеститорите.

Мотивите за тези промени бяха представени от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Българската агенция за инвестиции по време на дискусия с участието на работодателски и бизнес организации, представители на бизнеса и икономисти. Предлага се включването на работните места да бъде сред критериите за сертифициране на инвеститори. Мотивът е, че ще даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, където размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.

Като нова насърчителна мярка в закона се предлага възможността за възстановяване на разходите за осигуровки на работодателя за определен период от време. Тя ще може да се прилага като алтернатива на някоя от сега действащите финансови мерки при проекти, които създават голям брой работни места. Друга част от промените в закона целят разширяване на процеса на децентрализация с въвеждане на възможност кметовете и общинските съвети да издават сертификати клас Б и да прилагат насърчителните мерки за тези проекти.

Обмисля се и преотстъпването за няколко години в полза на местната власт корпоративния данък по проекти, реализирани на територията на съответната община. Очаква се такава мярка значително да повиши инициативността на кметовете при привличането на инвеститори.

В рамките на дискусията председателят на БТПП Цветан Симеонов представи виждането на Палатата относно мерките, които трябва да повишат атрактивността на страната ни като инвестиционна дестинация и да създадат условия за привличане на инвестиции в приоритетни сектори на икономиката, които създават висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж. То се базира на съвместно проучване на БТПП и Българската агенция за инвестиции, проведено в края на 2011 г., за оценка на условията за бизнес.

Анализът на резултатите и изводите от това изследване бяха предоставени на министър Трайчо Трайков. Позицията на БТПП е ясна – ние бихме желали да видим цялата българска икономическа среда привлекателна, приятелски настроена към всеки инвеститор, независимо от това дали е чуждестранен или български, дали е голям или малък. Това са много важни сигнали, които ние трябва постоянно да изпращаме, за да не отблъснем потенциални инвеститори, а тези сигнали, по наша преценка, не са благоприятни в момента, каза председателят на Палатата, съобщиха от пресцентъра.

В предложените мерки има диверсификация на издаваните сертификати, работните места да се считат като важен критерий и така да има насърчаване на работодателя. Много важно, обаче, е да не се обезсмислят тези усилия от други фактори в държавата като лошото административно обслужване. Проучването на БТПП сочи, че именно административното обслужване е най-сериозен възпиращ фактор. На второ място – липсата на квалифицирана работна сила, следвана от корупцията, нелоялната конкуренция и достъпът до финансови средства. Не е чудно защо фирмите са взимали кредити от други места извън страната - от фирмите майки или от банки зад граница, след като достъпът до кредитиране тук е основно затруднение според нашето изследване, коментира Цветан Симеонов.

Важни са сигналите към инвеститорите не само на високо равнище. Сигналите от ниското равнище могат да обезсмислят всеки издаден сертификат, оставяйки субективния фактор – чиновникът да действа и да решава колко бързо да издаде документа и след като го е издал, дали някой практически ще възстанови на инвеститора средства за преференциалния режим. Мерките, които ще се набележат, трябва да бъдат пределно ясни. Правилата, по които стимулите ще се предоставят, да бъдат с минимална бюрокрация и без намесата на субективен елемент - било от централната, било от местната администрация, каза в заключение Цветан Симеонов.

Още новини