Начало Новини Актуално БТПП участва в проект GuardEn за по-чиста околна среда

БТПП участва в проект GuardEn за по-чиста околна среда

Актуално

БТПП проект по-чиста околна средаБългарската търговско-промишлена палата (БТПП) участва в работна среща в Падуа, Италия по проект GuardEn, който се изпълнява по програмата за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа. Освен Палатата от българска страна, участва и Аграрен университет – Пловдив.

Партньори по проекта са организации от 7 страни - Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска.

Проектът има за цел разработването на рамка за чиста околната среда (GuardEn Framework), която ще подпомогне внедряването на стандарт, представляващ съвкупност от добри практики, действащи критерии и норми за екология и корпоративна социална отговорност.

Стефан Костадинов, представител на БТПП от дирекция Европейска интеграция и европейски проекти, информира, че основните дейности, които ще изпълнява Палатата по линия на проекта, са свързани с организиране на обучения за МСП и запознаване с екологичните норми по опазване на околната среда, разпространение на резултатите по проекта и формиране на клъстер на национално ниво от отговорни МСП, работещи по опазване на околната среда.

Досега БТПП е изготвила списък с около 100 заинтересовани организации и МСП, ключови участници при разработването на пилотния проект за България.  

Още новини