Начало Новини Актуално БТПП работи по проект ТРЪСТ- прозрачност за устойчива социална политика

БТПП работи по проект ТРЪСТ- прозрачност за устойчива социална политика

Актуално

БТПП проект ТРЪСТВ Българска търговско-промишлена палата (БТПП) беше представен проектът ТРЪСТ - Прозрачност за устойчива социална политика, осъществяван с финансовата подкрепа на фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Специален гост на пресконференцията бе Н.Пр. Гюру Катарина Викьор, посланик на кралство Норвегия в България. Посланик Викьор отбеляза, че Норвегия е добър пример по отношение на трипартитното сътрудничество и демонстрира работещ модел, базиран на усилието на всички заинтересовани страни да работят за благосъстоянието на страната.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза обществената значимост на тристранното сътрудничество за опазване на социалния мир и за създаване условия за развитието на работеща и конкурентна икономика. Като цяло тристранният диалог в България се нуждае от усъвършенстване и основните направления са съгласувани между социалните партньори. За голямо съжаление в последните месеци има застой в осъществяването на диалога и въпреки ясните изявления на синдикалните организации и колективното искане на всички признати работодателски организации от 05-02-2013, няма обратна информация за намерението да се възобнови тристранното сътрудничество в пълния му вид, а не само с изолирани заседания на някои от комисиите към НСТС В тази връзка председателят на Палатата изказа своята увереност, че проектът ще допринесе за усъвършенстване на диалога и подобряване на неговата ефективност при вземането на значими икономически и социални решения.

На пресконференцията присъстваха представители на КТ Подкрепа, КНСБ, БСК и журналисти. Социалните партньори, участници в тристранното сътрудничество, също подчертаха важността на проекта за подобряване на тристранния диалог в страната и изразиха своята воля да работят в тясно сътрудничество с БТПП в процеса на изпълнение на планираните дейности и формирането на изводи и предложения.

Партньор по проекта на БТПП от Норвегия е Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO), организация със значителен опит и влияние в тристранния диалог и в областта на колективното трудово договаряне от където биха могли да се взаимстват добри практики.

Планираните дейности по проект включват проучвания и анализи на трипартитното сътрудничество в България; организиране на работно посещение в Норвегия с цел обмяна на добри практики в областта на трипартитния диалог с Конфедерация на работодателите в Норвегия; организиране на кръгла маса и провеждане на семинари в шестте планови региона на България за представяне на резултатите от извършените проучвания и наложилите се изводи, свързани с подобряване ефективността на работа на тристранното сътрудничество.

Още новини