Начало Новини Актуално БТПП представи класацията на 100-те водещи фирми

БТПП представи класацията на 100-те водещи фирми

Актуално
 Топ 100 на водещи фирми на БТПП

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) представи 14-тото издание на Топ 100 – фирми, водещи в икономиката на България през 2011 г. В процеса на подготовката му са обработени данните от годишните финансови отчети на 5 340 фирми, които формират 76,94% от БВП на страната. 70% от първите десет фирми в различните класации са членове на БТПП.

Председателят на Палатата Цветан Симеонов подчерта, че София - град, Софийска област и Югозападният регион произвеждат почти 50% от брутния вътрешен продукт на страната. Първият извод, който трябва да направим, е че разпределението на икономиката в страната е неравномерно. Компетентните власти трябва сами да си направят финансите и програмите. Ние няма да пропуснем да им напомним, че е необходимо да се вземат мерки за едно по-равномерно разпределение на икономиката в страната. От класацията се вижда, че 1-2 предприятия в определен регион са добре работещи и в малко градче, като се позиционират в нашата класация на нивото на един областен център, каза Симеонов.

Класирането е с доказана в годините формула за обективност и критерии, утвърдени в практиката като показатели за динамичност и рентабилност. В изданието са публикувани първите 100 най-успешни компании по традиционните ни критерии:

  • Изменението на нетните приходи от продажби през 2011 спрямо 2010 г.;
  • Печалбата на 100 лева приходи от продажби през 2011 г.;
  • Печалбата на 100 лева собствен капитал през 2011 г.

Методологията на класациите по трите критерии включва само фирми, приключили 2011 г. с печалба и реализирали приходи от продажби над 100 хил. лева през 2010 г.

Допълнително в изданието е включена класация, показваща първите 50 фирми в България, успели да постигнат положителен финансов резултат през 2011 г., покривайки значителни загуби от 2010 г.

Друга класация, представена в Топ 100, е с регионален аспект. Тя представя първите 10 фирми, класирани по размера на нетните приходи от продажби през 2011 г. в националните райони за планиране.

Основните изводи от класацията на БТПП за ставащото в икономиката през 2011-та година

Когато икономиката на страната показа слаб растеж от 1,7% през 2011 г., 100-те фирми с най-висок ръст на приходи от продажби достигат 252%. Основната част са от сектора на търговията – 48%, но забележително е, че в период на спад на строителството, фирмите от този бранш имат дял от 13% - повече от всяка от отделните индустрии.

Първите 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата, спрямо вложения собствен капитал, достигат средно по 112 лева печалба на 100 лева капитал. Рекордната стойност е 271 лева печалба на 100 лева капитал. Водещи са: търговията (37%), услугите (28%) и индустрията (23%), като промишлеността основно е представена от текстила.

В третата класация по реализираната печалба на 100 лева приходи от продажби изненадващо секторите услуги (35% дял) и индустрия (21% дял) се оказват с повече фирми от търговията, която заема първо място в предходните две класации. От промишления сектор най-много са фирмите, произвеждащи машини и оборудване. Фирмите достигат средно 50 лева печалба на 100 лева приходи от продажби, а средната печалба е 1,2 млн. лева през 2011 г.

Микро предприятията са най-динамичните и рентабилни фирми в България с основен дял в трите класации от 73%. Средните и малките фирми са 26%, а големите 1%. В териториално отношение най-много са фирмите от София (40% от всички), следват големите градове като Пловдив, Русе, Варна и Стара Загора.

Фирмите от индустриалния сектор и най-вече с основна дейност производство на храни, напитки и тютюневи изделия, както и от текстила, са компаниите в страната, които през 2011 г. с постигнат положителен финансов резултат успяха да покрият реализираните загуби от 2010 г.

Очевидно, че това са лидерите в икономиката ни и можем да направим извода, че ако няма някаква рязка промяна на ситуацията, тенденцията е към възстановяване, което ще продължи и в бъдеще

Фирмите в класациите и основно МСП ни вдъхват оптимизъм, като показват, че българската икономика е жива и че те са основния потенциал за нейното бъдещо развитие.

Селското стопанство за наше учудване показва добри резултати и потенциал, въпреки неравностойното субсидиране, но се нуждае от повече внимание: то има дял 15% във фирмите с най-висока рентабилност на приходите от продажби и 6% дял в класацията за преодоляване на негативния резултат от 2010 г.

Още новини