Начало Новини Актуално БТПП подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване

БТПП подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване

Актуално

БТППБългарската търговско-промишлена палата изразява своята категорична подкрепа на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване и мотивите на вносителите, че „действащият текст натоварва излишно и неоснователно работодателите с изплащането на болничните на работниците и служителите“.

Както е известно, тази временна антикризисна мярка от 2010 година, с която на работодателите беше вменено да заплащат първите три дни болнични, трябваше отдавна да бъде отменена. Припомняме, че още през 2010 г. БТПП възрази срещу въвеждането й, но я прие като солидарност с позицията на другите работодателски организации.

Членовете на БТПП настояват заплащането на всички обезщетения за временна неработоспособност да бъде ангажимент на НОИ, тъй като за този риск работодателите са превели във фондовете му определените осигурителни вноски. Както е видно с предложения законопроект ще се реализира точно тази стъпка.

БТПП използва възможността и да отбележи някои други проблеми, свързани с нарастващия брой на болничните, и припомня, че работодателите нямат реална възможност да упражняват контрол върху истинността на отразеното в болничните листове здравно състояние на работника/служителя. Последица от тази липса на контрол е необяснимо високият ръст в изплатените от работодателите обезщетения – статистиката на НОИ показва неимоверно увеличаване на посочените обезщетения (през 2018 г. са изплатени 549 млн. лв. спрямо 288 млн. лв. през 2010 г. – ръст от 90%).
БТПП настоява за по-засилен контрол от НЗОК и НОИ за издадените болнични. В тази връзка Палатата отново настоява за приемането на  предложението й за създаване на комисии от различни контролни ведомства (включително и МВР) за постоянни проверки и установяване на фалшиви болнични.
БТПП изпрати своето Становище по Законопроекта до Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм.

Още новини