Начало Новини Актуално БТПП подкрепя Проекта за Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

БТПП подкрепя Проекта за Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Актуално

БТПП подкрепя проект Закон изменение допълнение Данъчно-осигурителен процесуален кодексСъстоя се заседание на Комисията по бюджетна политика и Комисията по осигурителни отношения. Бе обсъден Проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по отношение на усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителните осигурителни вноски. Промените се отнасят и до временното въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури.

Представителите на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) коментираха темата като действие в положителна посока, улесняваща бизнеса, и по-специално по отношение на погасяване първо на задълженията по главниците, и след това по дължимите лихви.

БТПП счита, че системата на единната сметка все още притежава несъвършенства, като например отсъствие на правото на избор при погасяване на задълженията, което дава възможност на изрядния платец да изпадне в състояние на неизправност при ненавременно и неточно разнасяне на погасените задължения от данъчната администрация.

Промените в ДОПК, които са в полза на бизнеса засягат и възможността да се регулира давността, и позволява позоваване.

С промените в Закона за ДДС се предоставя възможност за обратно начисляване на ДДС, което се надяваме, да е един ефективен инструмент в борбата с данъчни измами и отклоняване от данъчно облагане. Позицията на БТПП е категорична, че коректната конкуренция изисква спазването на всички закони и правила.

 

Още новини