Начало Новини Актуално БТПП подкрепя Директива относно закъснелите плащания на Европейския парламент

БТПП подкрепя Директива относно закъснелите плащания на Европейския парламент

Актуално

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя предстоящото гласуване в Европейския парламент на поправка в директива за закъснелите плащания. То би подобрило достъпа на бизнеса до така необходимите средства за завъртане на бизнес цикъла, в момент, когато източниците на външно финансиране все още са редки, особено за малките и средни предприятия.

Най-голямата работодателска организация - Българската търговско-промишлена палата, възприема като работеща позицията на БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ за отказ от вмешателство в договорната свобода в междуфирмените взаимоотношения, като една от основите на европейското частно право.

В условията на икономическа криза, когато трябва да бъде подкрепян активния бизнес, обсъждането на кодекс за бързо разплащане и процедури за посредничество, ще позволят да не се налагат предварителни условия за междуфирмените отношения, да се разчита на законите на конкуренцията и равнопоставеното третиране на икономическите субекти. Това трябва да става без субективна намеса и при прозрачно определяне на отношението към тях.
Това е позиция изразена от председателя на БТПП Цветан Симеонов по повод предстоящото гласуване в Европейския парламент на поправка в Директивата относно закъснелите плащания и нуждата от строги правила за държавните власти, изразени по-рано в съвместно изявление на БИЗНЕСЕВРОПА и ЕВРОПАЛАТИ, които представляват 96 % от малките и средни предприятия в европейския регион.

Още новини