Начало Новини Актуално БТПП организира кръгла маса на тема Ефективно усвояване на средствата от ЕС

БТПП организира кръгла маса на тема Ефективно усвояване на средствата от ЕС

Актуално

Българска търговско-промишлена палата и списание Фондове Програми Проекти организират кръгла маса на тема Ефективно усвояване на средствата от ЕС – дискусия на гражданското общество. Тя ще се проведе на 4 февруари от 16 часа в конферентната зала на БТПП, ул. Искър 9, съобщиха от пресцентъра на Палатата.

След промяната на управлението, с която очакваме нова етика, нов инструментариум и промяна на нормативната уредба, която да не позволява манипулиране на оценките на проекти и обществени поръчки, имаме желание да сме съпричастни в усилията на обществото в тази насока. Отново искаме да поставим проблемите, както и решенията, които предлагат тези, които най-добре познават слабостите на процеса на усвояване на средства – бенефициентите, съобщиха от БТПП.
Примерни насоки на обсъждане:
1. Устойчивост на резултатите от проекти, финансирани от ЕС;
2. Обществените поръчки – инструмент за ефективно усвояване на европейските средства;
3. Споделен опит при разработването и отчитането на проекти, финансирани от оперативните програми;
4. Прозрачност на процедурите и оценките, достъп до тях на кандидатите;
5. Оптимизиране на документацията за кандидатстване по проекти и обществени поръчки;
6. Отговорността на оценители и възложители на обществени поръчки и проекти при манипулирани оценки;
7. Възможности за оптимизиране на сроковете за междинни и финални плащания;
8. Подобряване на нормативната уредба за работа по проекти и обществени поръчки.

*Това са примерни въпроси и Вие можете да вземете отношение по всеки проблем, свързан с темата на дискусията.
Изказванията на участниците в дискусията ще бъдат публикувани в списание Фондове Програми Проекти.
Изводите от кръглата маса ще бъдат предоставени на: Народното събрание, Министерския съвет, Управляващите органи по Оперативните програми, работодателите и синдикатите.

Още новини