Начало Новини Актуално БТПП обяви условията за седмото издание на Конкурса за иновации

БТПП обяви условията за седмото издание на Конкурса за иновации

Актуално

Съвет по иновацииПо решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП през април 2020 г. ще се проведе седмото издание на Конкурса за иновации. Номинираните ще се борят за призовото място в три основни категории: Най-добър иновативен проект за 2019 г., Най-успешно иновативно предприятие и Най-перспективен иновативен стартъп.

Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие. Кандидатстването вече стартира официално. Съветът по иновации очаква вашите иновационни идеи и разработки!

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност.

Оценката ще бъде извършена по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации. Повече за критериите може да прочетете тук.

Предложенията следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния проект, респективно, представяне на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт, както и на иновативния старт ъп.

Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до 5 стандартни страници формат А4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения - чертежи, илюстрации в 3 D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2019 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

Анотацията за старт ъп, внедрил в дейността си иновативен продукт през 2019 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на старт ъпа и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени до 17 ч. на 25 април 2020 г. на вниманието на Йосиф Аврамов - съпредседател на Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата, на innovationbcci@gmail.com

Отличените на първо място проекти/фирми/старт ъпи в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в БТПП през месец май 2020 г. в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др.

Още новини