Начало Новини Актуално БТПП обяви 100-те водещи фирми за 2012 г.

БТПП обяви 100-те водещи фирми за 2012 г.

Актуално

БТПП 100 водещи фирми 201215-ата класация на БТПП ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2012 г., бе официално обявена на 3 октомври на пресконференция в Палатата от председателя на БТПП Цветан Симеонов и експертите от отдел Анализи.

Класацията представя фирмите с най-добри постижения за 2012 г. Класирането е в 5 категории, като са обхванати 5860 фирми, създаващи 76.54% от БВП на страната.

100-те фирми, класирани в категорията Изменение на нетните приходи от продажби достигат почти двоен ръст (170%) в приходите през 2012 г. спрямо 2011 г. Същевременно растежът на българската икономика е едва 0.8%.

През 2012 г. 100-те фирми, класирани по Намаление на задълженията, са успели да понижат задлъжнялостта си наполовина – средно с 55% спрямо 2011 г.

В секторно отношение преобладаващите фирми в ТОП 100 по различните показатели са от сферата на търговията (32%) и индустрията (27%).

Класацията на БТПП показва, че от промишлеността най-добре представеният сектор по всички критерии, е производството на машини и оборудване. Добрите резултати на този бранш се дължат на неговата експортна насоченост. Според БТПП и през 2014 г. износът ще продължи да има основен принос за ръста на българската икономиката.

Въпреки спада в строителството, всяка 10-а фирма, влезнала в класацията, е от този сектор. За доброто му представяне допринасят изпълняваните публични проекти от строителните фирми.

В териториално отношение, основната част от класираните фирми са в София град и София и област – 40.9%. Тези две области произвеждат 42.7% от БВП на страната. След София най-много класирани фирми има от Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе.

БТПП счита, че в Бюджет ’2014 е необходимо да се предвидят средства (напр. чрез оптимизация на административните структури) за дейности за подобряване бизнес средата и подкрепа на икономическия растеж.

Непосредствено преди представянето, председателят на БТПП Цветан Симеонов връчи сертификати за проведен стаж на ученици от Национална финансово-стопанска гимназия и Национална търговско-банкова гимназия, които помагаха при събирането на фирмените данни за изготвянето на класацията.

 

Още новини