Начало Новини Актуално БТПП обучи свои членове за предстоящото въвеждане на система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS)

БТПП обучи свои членове за предстоящото въвеждане на система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS)

Актуално

Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове е предвидено от 1 април 2010 г. да влезе в действие система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS). БТПП проведе обучение за свои членове за предстоящото въвеждане на системата. Лектор бе г-жа Светла Генова от Агенция „Митници” - национален комуникационен мениджър за EMCS.

БТПП

С влизането й в експлоатация, сегашната процедура при движение на акцизни стоки под режим отложеното плащане на акциз в рамките на Общността ще бъде заменено с електронен обмен на данни. Компютъризирането на придружителните административни документи е основната цел на EMCS, като по този начин ще се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез опростяване на вътрешнообщностното движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и ще даде възможност за осъществяване на контрол върху този процес в реално време.
В сравнение със сега действащата хартиена процедура, новата система ще осигури електронния обмен и валидацията на електронния административен документ, както и електронното приключване на движението, съобщиха от пресцентъра на БТПП.
Темата е изключително актуална и въпросите, които бяха разгледани по време на семинара ще подпомогнат работа с уеб-приложението на Системата за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS).

Ключови термини

Система за движението и контрола на акцизни стоки (EMCS)

Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове от 01.04.2010 процедурите за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с придружителен административен документ ще бъде заменена с електронен обмен на данни.
Въз основа на Решение № 1152 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно компютъризиране на движението и контрола на акцизните стоки се разработва Система за движението и контрола на акцизни стоки EMCS значително ще промени информационния поток между икономическите оператори и компетентните органи, както и между компетентните органи в областта на акцизите.
В съответствие със сега действащата процедура при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз стоките се съпровождат от придружителен административен документ, който се издава от изпращача. Получателят заверява екземпляр 3 на придружителния административен документ и го връща на изпращача за приключване на движението. Компютъризирането на придружителнните административни документи е основната цел на (ЕMCS).

При EMCS движението на акцизни стоки ще се удостоверява посредством последователни състояния на електронен административен документ (е-АД) от издаването му от изпращача до потвърждаване на получаването от получателя. Е-АД ще се подава електронно от изпращача и ще се валидира от държавата членка на изпращане. Е-АД ще се предава електронно на държавата-членка на получаване за да бъде изпратен на получателя. При получаване на стоките получателят ще подава „потвърждение за получаване”.EMCS се отнася само за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с придружителен административен документ и не обхваща движенията на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на общността с опростен придружителен документ. EMCS. В сравнение със сегашната хартиена процедура EMCS ще осигури електронния обмен и валидацията на придружителния документ, както и електронното приключване на движението.

Още новини