Начало Новини Актуално БТПП настоява за пазарно решение за цената на природния газ

БТПП настоява за пазарно решение за цената на природния газ

Актуално

БТПП пазарно решение цена природeн газ

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изрази своето становище за по-голяма прозрачност по отношение на постигнатите договорености за цената на природния газ. Неправителствената организация поиска да се представи подробен анализ на причините, поради които за крайните потребители на природен газ отстъпката е над 16 пъти по-ниска от тази, която е договорена за обществения доставчик.

Своята позиция Българската търговско-промишлена палата изрази по време на заседание на Обществения консултативен съвет към ДКЕВР. На това заседание бяха обсъждани промените на цените на природния газ за ІV–то тримесечие на 2012 г. при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители и на потребители, присъединени към газопреносната мрежа.

Предлаганото намаление на цената в предложения за обществено обсъждане текст - с 0,67%, на практика означава, че българските потребители покриват загубите на обществения доставчик, който не е в състояние да разреши проблемите със своите несъбрани вземания.

БТПП счита, че българските фирми не трябва да поемат тежестта на недоброто управление на дружеството обществен доставчик, което в своите договори не е включило арбитражни клаузи за бързо събиране на просрочените си вземания. Подобна възможност за бързо събиране на вземанията предлага и Арбитражния съд при Българската търговско- промишлена палата.

Още новини