Начало Новини Актуално БТПП иска включване на браншовите организации в комисиите за оценка на обществените поръчки

БТПП иска включване на браншовите организации в комисиите за оценка на обществените поръчки

Актуално
БТПП обществени поръчки

В края на този месец в Брюксел ще се проведе среща и обсъждане на нови правила в законодателството при обществените поръчки (ОП).Това стана известно по време на кръгла маса, организирана от Българска търговско-промишлена палата (БТПП) по последните промени на Закона за обществените поръчки, които бяха приети от правителството и до края на седмицата ще влязат за обсъждане в парламента.

По инициатива на ЕК в момента тече обсъждане на т. нар. Зелена книга за оценка на действащите европейски правила и доколко са адекватни на пазарните условия във време на криза. Европарламентът е изправен пред въпроса не са ли прекалено сложни процедурите, не правим ли повече разходи, отколкото ползи има от обществените поръчки. „Ако се начертаят нови насоки за правила, те ще рефлектират и в нашето законодателство“, съобщи Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки. С това и тази 22-ра поправка в един от най-спорните ни закони ще бъде отново променена в съответствие с европейските директиви. Затова се разгоря и спорът доколко подробен и рамков да бъде нашият закон, пише вестник Класа.
Проблемите, които все още не са изчистени при провеждането на обществените поръчки, са дискриминационни условия и незнание как да се документират гаранционните и следгаранционните периоди, коментира пред в. „Класа“ Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството. Той подчерта, че не е нормално в търг за ремонт на детска градина да се иска от изпълнителя да има своя собствена асфалтова база. В момента се проверяват всички поръчки, които са започнали да се изпълняват през 2009 г. и 2010 г. Предвиждаме тази година да въведем т. нар. ексанте контрол – т. е. предварителния контрол. Одитите са първата стъпка, на база резултатите ще се синхронизират системите за контрол и след това ще се правят нови проверки. Тези инспекции се правят, за да покажем пред Брюксел, че държавата има защитни механизми. Ако не налагаме ние предварителни санкции, на държавата ще бъдат наложени много по-сериозни глоби.

Несъгласия с поправките на ЗОП

От Българската търговско-промишлена палата изпратиха до парламента 10 препоръки. Сред тях е искането за включване на браншовите организации в комисиите за оценка на обществените поръчки. Поправките предвиждат държавата и общините да избират дали да има независими експерти от бизнеса в комисиите на конкурса, което сега е задължително. Освен това възложителите ще имат право да се намесват в работата на изборните комисии, които би трябвало да са независими. Бизнесът изрази опасенията, че ще бъде изключен от контрола на обществените поръчки и че ще се запазят отново корупционните практики и липсата на прозрачност при избора на изпълнител и оценката.
Отделяне на провеждане на процедурата за възлагане на големи обществени поръчки – подготовка на тръжна документация, набиране на оферти и тяхната оценка, в отделно експертно звено, извън възложителите, предлага Българската стопанска камара. Министерствата, агенциите и другите държавни институции следва да правят политиката, т.е. да обосновават необходимостта от дадена поръчка и ползите от нея, а самото отработване да се извършва от експертното звено, което може да е структура на Министерския съвет. По този начин се прекъсва връзката между възложителите и кандидат-изпълнителите за корупционно договаряне и контролът става по-ефективен, е становището на камарата. Да се осигури по-голяма публичност на сключваните договори в регистъра за обществени поръчки, като се включи допълнителна информация за договорените дейности, условията за плащане, сроковете, анексите, оценка на качеството на изпълнение, при съблюдаване на ограниченията за търговска тайна.

Публичността намалява корупцията

Според БСК публичността е най-ефикасната мярка за намаляване на корупцията.
Въвеждане на по-високи качествени критерии при определяне на параметрите на обществените поръчки поискаха от Камарата на строителите. Оттам предлагат да се изработят образци за групи поръчки, които да бъдат обсъдени и приети от браншовите организации. Целта е да не се допуска дъмпингово намаляване на цените от страна на некоректни фирми при подаване на заявки за участие в обществена поръчка.
Настояваме да има публичност на оценката, заяви Алекси Алексиев, представител на Националното сдружение на малкия и средния бизнес. Той се обяви и срещу предложението независимите експерти в комисиите да се избират пожелателно.
Работодателските организации разкритикуваха идеята за отпадне на сивия списък на злоупотребилите възложители по европрограмите, които се публикуват в момента на страницата на Агенцията за обществени поръчки. Проектозаконът предвижда леко увеличаване на праговете за тях, като малките конкурси влизат в закона вместо в наредба, както беше досега.

Друга поправка предвижда обжалването по конкурсите вече да става само пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), а не с посредничеството на Агенцията за обществени поръчки. При новото положение фирмите ще трябва да плащат при подаване на жалбите, докато сега това е безплатно. Нова промяна в закона ще бъде въвеждането на вътрешни поръчки, които ще могат да се възлагат изцяло на държавни или общински фирми без конкурс, което важи за комунални услуги.

Още новини