Начало Новини Актуално БТПП има възражения по проекта на Закона за браншовите организации на производителите и преработвателите на земеделска п

БТПП има възражения по проекта на Закона за браншовите организации на производителите и преработвателите на земеделска продукция

Актуално
среща

Председателят на Българската търговско-промишлена палата г-н Цветан Симеонов се срещна с д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните. Срещата беше по повод изготвения от министерството проект на Закон за браншовите организации на производителите и преработвателите на земеделска продукция.

Проектът, който правителството прие през октомври 2010 г., беше коментиран в духа на притесненията на Българска търговско-промишлена палата, че възприетият подход създава прецедент за приемането на закони за браншовите организации във всички отрасли, който ще има като отрицателна последица създаването на различна регулирана или нерегулирана, по-благоприятна или не среда за организациите в различни отрасли, се казва в прессъобщение на Българската търговско-промишлена палата.

Г-н Симеонов информира за притесненията, изказани на последната среща на браншовите организации при БТПП, заради тенденцията въпросите за представителството в отделните браншове да се определя от отделни закони. С тях често се въвеждат нови критерии и режими. По този начин ще минат години, докато публично-частното партньорство намери отражение във всички браншове. По думите на г-н Симеонов, по-добрият подход е приемането на общ закон за браншовите организации, обща уредба, която да бъде в синхрон и с останалото действащо законодателство, което е един от основните дефекти на предложения от МЗХ проектозакон. Този проект е фокусиран твърде тясно в постигане на целите за финансиране от европейски източници, без да се държи сметка за действащите вече закони, без да се отчитат съществуващите вече организации. Според БТПП в проектозакона липсват критерии за оценка представителността на отделните организации по броя на членовете и на заетите във всеки сектор, което е основно изискване при всички процедури за признаване на представителност за работодателски организации.
В предлагания проект съществуват опасения, че може да се стигне до задължително членуване и до възможност за намеса на държавни органи в работата и подготовката на становища. Вижда се колко специални договори се сключват, при които администрацията ще е решаваща. Това все са лостове, които могат да влияят върху самостоятелността на неправителствените организации на бизнеса – смятат от Българската търговско-промишлена палата. Най-страшни са предпоставките за финансиране от бюджетни източници, защото по цял свят се знае, че една от предпоставките да се приема една работодателска организация за представителна и за свободна и да изразява мнението на своите членове, е тя да не получава финансиране от държавата.

Представителите на БТПП изказаха препоръка управляващите още веднъж да помислят дали не е по-подходящо да се ускори приемането на общ закон за браншовите организации и ако е необходимо нещо да се добави в сектора на земеделието, с оглед специфичните условия за работа там. Сегашният законопроект за браншовите организации на производителите и преработватели на земеделска продукция трябва да претърпи сериозни промени в дискусиите му в парламента. В срещата участваха председателят на Съвета на браншовите организации при БТПП Милчо Бошев и Мариана Кукушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България.

Още новини