Начало Новини Актуално БТПП: Идеята активите на частните професионални фондове да преминат под управление на НОИ е противоконституционна

БТПП: Идеята активите на частните професионални фондове да преминат под управление на НОИ е противоконституционна

Актуално
БТПП

Противоконституционно е средствата на съществуващите частни фондове и вземанията на физическите лица към тях да бъдат отнети в полза на държавата. Съгласно чл. 17, ал. 5 от Конституцията, принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да стане само въз основа на закон, при условие че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение.

В конкретния случай предлаганото отчуждаване не е за държавни и общински, а за обществени и социални нужди, поради което не може да бъде обосновано с хипотезата на чл. 17, ал. 5 от Конституцията (така Решение № 5/21.03.1996 г. по к.д. № 4/1996.)
Ако въпреки всичко се приеме, че тези нужди са държавни, то няма убедителни аргументи, че те не могат да бъдат задоволени по друг начин, както и за предварително и равностойно обезщетяване на фондовете, респ. – на физическите лица.
Съгласно чл. 17, ал. 3 от Конституцията частната собственост е неприкосновена. Наличните парични средства в професионалните фондове и вземанията на физическите лица по техните индивидуални партиди са елемент от правото на собственост в широкия смисъл – Решение № 17/16.12.1999 г по к.д. № 14/99 г. Отнемането на тези  права и предоставянето им на НОИ е противоконституционно, тъй нарушава посочения конституционен принцип за неприкосновеност.

Второ – противоконституционно е държавата едностранно, дори със закон, да задължи юридическите лица да заплащат вноски в определени фондове, бил той и НОИ. Такава възможност е предвидена единствено за данъците. Поради това не може дори със закон да се създават тежести на професионалните фондове в полза на солидарен фонд – Решение № 8/17.06.1997 г. по к.д. № 3/1997 г.

Отделно от това е конституционно недопустимо заличаването на различието със закон на публични и частни вземания – Решение № 2 от 30.03.2000 г. по к.д. № 2/2000, се казва в съобщение, разпространено от пресцентъра на Българска търговско-промишлена палата.

Още новини