Начало Новини Актуално БТПП и Европейски информационен и иновационен център работят по проекти в помощ на бизнеса

БТПП и Европейски информационен и иновационен център работят по проекти в помощ на бизнеса

Актуално

Дирекция Европейска интеграция и проекти и Еnterprise Europe Network участвуват при разработката и реализацията на международни проекти, насочени към малките и средни фирми и имат за цел да създадат възможности за нарастване на конкурентоспособността, за разширяване на бизнеса и международните контакти. Българска търговско-промишлена палата (БТПП) представя 2 проекта в процес на реализация, в които заинтересовани български фирми могат да се включат.

С тази информация, започваме представяне на проектите работени от Палатата, за да запознаем интересуващите се с допълнителни възможности за обучения, консултации и други услуги, които могат да бъдат в услуга на бизнеса, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

От 1 март т.г. БТПП съвместно с партньори от Белгия, България, Румъния и Сърбия, стартира проект ПЛАТО. Целта на проекта е  да подпомогне развитието на малки и средни фирми, чрез създаването на мрежи, които си сътрудничат, обменят опит и добри практики, решават конкретни тематични проблеми и изпълняват общи дейности. Всяка ПЛАТО група има ментор „менажер”, избран чрез селекция от голяма фирма, които да организира и провежда дискусиите, да дава съвети и да отговаря на конкретни въпроси на участниците в групата.

Във втория етап на реализиране на проекта се предвижда да бъдат  организирани „контактни борси” за ПЛАТО групите в Белгия, Румъния и Сърбия с цел международен обмен и сътрудничество. Организирането на контактните борси се съпровожда и от допълнитилени инициативи, като посещения на международни панаири и изложби.
Проектът ПЛАТО е стартирал в Белгия през 1990 г., като за изминалият период се е превърнал в успешна и постоянно разрастваща се услуга (сертифицирана по ISO). Освен това вече има изградена мрежа на ПЛАТО групите в 10 европейски страни. Фирмите, включени в проекта ще получат възможност и за достъп до интернет платформата на европейската ПЛАТО мрежа, което ще им даде възможност за установяване на нови бизнес партньорства.
За допълнителна информация и контакти: тел. 02/ 8117553
Дирекция Европейска интеграция и проекти
www.bcci.bg/projectsBCCI.htm

Европейски информационен и иновационне център (ЕИИЦ) при Българската търговско-промишлена палата  осъществява изпълнението на проект Change – Търговски палати, подпомагащи интелигентната енергия за малки и средни предприятия, финансиран от Европейската комисия по програма Intelligent Energy Europe.
Целта на проекта е запознаването на малките и средни предприятия с въпросите на енергийната ефективност и възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на собствени енергийни потребности и за производство и продажба на енергия, както и за проучване на текущото състояние и проблемите пред българските предприятия за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ.

В рамките на проекта се организират обучения  по енергийна ефективност за представители на МСП като се акцентира върху:

  • Изисквания и възможности към/за малкия и среден бизнес във връзка с новите промени на Закона за енергийна ефективност. Основни елементи на провеждането на мероприятия за енергийна ефективност.
  • Националните индикативни и индивидуални  цели за енергийна ефективност и управление на енергийните разходи.
  • Техническа и енергийна паспортизация, енергийни сертификати.
  • Видове възобновяеми енергийни източници и технологии за преобразуването им.

Проектът предвижда също селектирани български фирми да бъдат одитирани за енергийна ефективност и да получат експертно предписание за оптимизиране на енергийните разходи.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/ 9811099
Enterprise Europe Network
Дирекция Европейска интеграция и проекти
www.bcci.bg/projectsBCCI.htm

Още новини