Начало Новини Актуално БТПП: Държавата да прехвърли административни услуги към организации на бизнеса

БТПП: Държавата да прехвърли административни услуги към организации на бизнеса

Актуално

Васил ТодоровБългарската търговско-промишлена палата (БТПП) участва в академична дискусия по Стратегия за развитие на държавната администрация 2013 - 2020, публикувана на сайта на Министерски съвет.

Организаторите от катедра Публична администрация на СУ Св.Климент Охридски и Центърът по публична администрация на Нов Български университет бяха осигурили участието на представители на Съвета за административна реформа, на Управляващия орган на ОП Административен капацитет, университетската общност и представители на работодателските организации.

БТПП принципно подкрепя проекта на стратегия, тъй като той е съобразен с Инициативата за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса и Програмата за по-добро регулиране 2010 - 2013, като в нея следва да бъдат включени и целите, които Палатата отстоява в своите становища, каза в своето изложение Васил Тодоров – главен секретар на БТПП. Той очерта очакванията на българския бизнес в няколко насоки:

  • Прехвърляне на административни услуги и по-леките регулативни режими от държавните органи към организации на бизнеса, които имат капацитет да ги извършват чрез конкурс и по законово определени критерии.
  • Въвеждане в кратки срокове в специалните закони на принципа на мълчаливото съгласие.
  • Ясна регламентация на отговорността на отделните държавни служители при случаите на причиняване на вреди от техни действия или бездействия, което паралелно да се разглежда със системата за материално стимулиране и кариерно развитие.
  • Бързо въвеждане на процедурите за електронно обслужване на фирмите и гражданите от администрацията, което освен положителните ефекти като бързина и икономичност, ще бъде важен инструмент и за пресичане на корупцията.

По отношение на структурата на проекта на стратегия, Васил Тодоров посочи необходимостта от включване в началото на документа на отчет и анализ на резултатите от изпълнението на предходните стратегии за развитие на държавната администрация, както и добавянето в края на документа на график за междинна оценка на изпълнението на тази стратегия с цел своевременно предприемане на превантивни или коригиращи действия.

Още новини