Начало Новини Актуално Брутният вътрешен продукт на България има спад от 5% през 2009 г.

Брутният вътрешен продукт на България има спад от 5% през 2009 г.

Актуално

Спад от 5% за 2009 г. се отчита за икономиката на България, като само за последното тримесечие ва миналата година брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се е свил с 6,2%. Това показват данните на Европейската комисия. Потреблението в България записа отрицателни стойности, като се сви значително.

Разходите на правителството са намалели с 5,5% през миналата година, а на индивидуалните потребители с 6%. Други фактори, които оказаха отрицателно влияние върху търсенето в страната през 2009 г., са свитият кредитен пазар и намаленият приток на преки чуждестранни инвестиции, пише вестник Пари.

Кризата доведе до положителни промени в някои сфери. Инфлацията значително забави ход от 12% през 2008 г. до 2.5% през 2009 г. и очакванията са да остане контролирана. Дефицитът по текущата сметка се подобри значително, като намаля от 25.5% през 2008 до 9.6% през 2009 г. Причината е предимно в намалените преки чужди инвестиции и във вноса, който спадна по-бързо от износа. 2.3 % ще бъде инфлацията през 2010 година.

Още новини