Начало Новини Актуално Брутният вътрешен продукт на България е със спад от 4.7% за първите 9 месеца на 2009 г.

Брутният вътрешен продукт на България е със спад от 4.7% за първите 9 месеца на 2009 г.

Актуално

Брутният вътрешен продукт през третото тримесечие на годината е намалял с 5.4% в сравнение със същия период на миналата година, показват официалните данни на НСИ. Преди месец статистиката публикува експресното си проучване, според което спадът за третото тримесечие беше малко по-голям - 5.8%.

Официалните данни са по-добри за представянето на икономиката ни през деветмесечието - спадът на БВП е 4.7 при 4.8% в по-ранното експресно проучване, пише вестник Пари.
През октомври промишленото производство се е увеличило с 5.5% в сравнение със септември, съобщи още статистиката. Най-добре се представя добивната промишленост, където продукцията се е увеличила с 34.2%. Преработващата промишленост също се е увеличила с 3.4%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.3%.
На годишна база обаче промишленото производство през октомври е намаляло с 16.1%. Най-голям е спадът в преработващата промишленост, където продукцията е намаляла с 21.5%. В производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ спадът е с 6.2%, докато в добивната промишленост е отчетен ръст от 17.7%, който се обяснява с покачването на цените на металите на международните борси.

През октомври расте и оборотът на предприятията от промишлеността. Той е с 5.2% по-голям от този през септември. В сравнение с октомври 2008 г. обаче оборотът в индустрията е паднал с 19.4%. Спадът в преработващата промишленост е 21.4%. В производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ намалението е със 17.0%, докато в добивната промишленост е регистрирано увеличение с 11.9%.
Произведената строителна продукция през октомври запазва нивото си от предходния месец, но на годишна база спадът е 25.7%. При сградното строителство произведената продукция е паднала с 30.6%, докато при гражданското - с 15.3%, спрямо октомври 2008 г. Това е показателно, че строителните предприемачи насочват усилията си към доизграждане на строителни съоръжения, свързани с инфраструктурата.
Брутната добавена стойност, създадена от икономиката, е намаляла с 4.5% през третото тримесечие на годината в сравнение с година назад.

Спадът в индустриалния сектор, който заема 31% от добавената стойност в икономиката, е 6%. Услугите, които формират 59.1% от БВП, отчитат спад от 5.1% в сравнение с третото тримесечие на 2008 г.
Единствено аграрният сектор има ръст на добавената стойност от 2.3%, свързан с добрата реколта тази година.
Потреблението на домакинствата е намаляло с 4.7%. Износът на стоки и услуги през третото тримесечие е намалял с 6.7%, докато намалението на вноса е 23.4%.

Още новини