Начало Новини Актуално Броят на заетите лица в икономиката на България намалява

Броят на заетите лица в икономиката на България намалява

Актуално
НСИ

През второто тримесечие на 2011 година заетите лица в икономиката са 3 492.3 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 457.4 милиона (по предварителни данни). В сравнение с второто тримесечие на 2010 година броят на заетите лица е намалял с 3.5 %, като са отработени с 3.4 % по-малко човекочасове.

Структурата на заетостта по икономически дейности през второто тримесечие на 2010 и 2011 година показва увеличение на относителния дял на заетите  в сектора но услугите.

Структура на заетите лица  по икономически дейности през второто тримесечие на 2010 и 2011 г.
(Относителен дял, %)
Броят на заетите лица в икономиката на България е намалява


На едно заето лице се падат 5 384.4 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 12.9 лева БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност, средно на един зает, през второто тримесечие на 2011 година реално се увеличава с 6.1% и съответно с 6.0% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.
Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор – 5 980.8 лева брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14.7 лева за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 808.7 лева БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 11.2 лева от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 1 237.0 лева БДС на един зает и 3.1 лева за един отработен човекочас.

БВП на един зает – текущи цени, лева

Година

Q1

Q2

Q3

Q4

2005

2875.0

2971.6

3416.5

3734.9

2006

3060.6

3262.8

3845.1

4142.3

2007

3488.9

3650.4

4275.5

4714.0

2008

3810.6

4226.7

4864.9

5193.5

2009

3930.5

4414.7

4772.2

5249.8

2010*

4229.8

4660.9

5274.2

5950.8

2011*

4870.0

5384.4

 

 

 

БВП на един отработен човекочас – текущи цени, лева

Година

Q1

Q2

Q3

Q4

2005

7.0

7.0

8.4

8.8

2006

7.5

7.7

9.5

9.8

2007

8.5

8.7

10.6

11.2

2008

9.3

10.0

12.1

12.3

2009

9.6

10.5

11.8

12.5

2010*

10.3

11.2

13.1

14.1

2011*

11.9

12.9

 

 

 

БВП на един зает – Индекс на физически обем** на един зает спрямо съответния период на предходна година, %

Година

Q1

Q2

Q3

Q4

2005

 

 

 

 

2006

100.7

104.0

104.1

103.1

2007

102.6

105.0

102.1

103.1

2008

102.9

104.3

104.7

102.3

2009

95.1

97.4

98.3

97.8

2010*

102.8

108.1

105.8

107.8

2011*

105.2

106.0

 

 

 

БВП на един отработен човекочас – Индекс на физически обем** на един отработен човекочас спрямо съответния перод на предходна година,  %

Година

Q1

Q2

Q3

Q4

2005

 

 

 

 

2006

100.7

104.3

104.5

103.5

2007

102.5

105.2

102.0

103.1

2008

102.7

104.2

104.6

102.2

2009*

95.2

97.5

98.2

97.9

2010*

102.8

109.2

105.8

107.9

2011*

105.3

105.8

 

 

 

*Данните са предварителни

** Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2005 година. Повече информация за приложения метод вж.: Измерване на ефекта от промени в обема и промени в цените (Методологически бележки)


Още новини