Начало Новини Актуално Броят на заетите лица в България е намалял с 2,8%

Броят на заетите лица в България е намалял с 2,8%

Актуално
спад заети лица в България

По предварителни данни през второто тримесечие на 2012 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се е увеличава с 3,8% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. През второто тримесечие на 2012 г. заетите лица в икономиката са 3,395 милиона. Общият брой отработени часове е 1,417 милиона.

В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица е намалял с 2,8%, като са отработени с 2,7% по-малко човекочасове. Структурата на заетостта по икономически дейности през второто тримесечие на 2011 и 2012 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в сектора на услугите, съобщиха от Националния статистически институт.

На едно заето лице се падат 5 597 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 13,4 лева БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през второто тримесечие на 2012 г. реално се увеличава с 3,3% и съответно с 3,2% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2012 г. равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 6 220 лева брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 15,3 лева за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 867 лева БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 11,4 лева от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 278 лева БДС на един зает и 3,2 лв. за един отработен човекочас.

Още новини