Начало Новини Актуално Брошура с информация за защита на финансовите интереси на Eвропейския съюз и България от нередности и измами

Брошура с информация за защита на финансовите интереси на Eвропейския съюз и България от нередности и измами

Актуално
1images231018Младият учен - Андон Ташуков, разработи проект по програмата за подпомагане на млади учени на БАН на тема Повишаване на стандарта на живот в България чрез превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и Република България, чието изпълнение предстои.
Идейната цел на проекта е да се подобри стандарта на живот в България като се способства за намаляване на обемите на загубените средства, предоставените от европейските фондове на България.
Ползите от проекта са свързани с предлагането на иновативни методи за превенция и борба с нередностите и измамите; повишаването на осведомеността на обикновения гражданин за мерките, които могатда се предприемат и ролята на компетентните институции в опазването на бюджета; систематизирането на правната уредба в областта на защитата на финансовите интереси и предлагането на начини de lege ferenda за подобряване функционирането на компетентните институции в България.

Прилижение:

Още новини