Начало Новини Актуално Британски съвет представя възможности за придобиване на квалификации от Обединеното кралство

Британски съвет представя възможности за придобиване на квалификации от Обединеното кралство

Актуално
Британски съвет

Ученици, студенти и учители ще могат да се срещнат с експертите от Изпитния център на Британски съвет и съветниците по обучение в Обединеното кралство. Срещите в страната се организират по повод 20-годишнината на Британски съвет в България. В Стара Загора тя ще се проведе на 10 февруари от 12,30 часа в ГПЧЕ Ромен Ролан.

Ще бъдат представени възможностите за получаване на едни от най-елитните и международно признати сертификати като тези на университета Кеймбридж – FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English) и други, както и теста IELTS (International English Language Testing System). Експертите от Изпитния център ще запознаят участниците и с възможностите за явяване в България на приемните изпити за кандидатстване в Cambridge, Oxford, London School of Economics, Warwick, и други британски университети.
Освен как да положите изпити в България, ще научите и още как да се обучавате редовно или дистанционно в британски университети или как да придобиете професионални дипломи по маркетинг, мениджмънт, счетоводство и др., съобщават от Британски институт.
Съветниците на Британски съвет за обучение в Обединеното кралство ще представят подробна информация за най-важните стъпки при избора на британски университети, намирането на професионални стажове, специализирани курсове по английски език, записване в средни училища. Ще научите повече и за различните онлайн ресурси, които можете да използвате за допълнителна подготовка и проучване.

За допълнителна информация:
Гради Градев
Мениджър „Публични комуникации”
Британски съвет, гр. София 1504, ул. Кракра 7
Тел. +359 2 9 42 42 10, Fax: +359 2 9 42 42 22, GSM +359 887 42 42 10
gradi.gradev@britishcouncil.bg        
www.britishcouncil.org/bulgaria

Дафина Икономова
Examinations Services Co-ordinator 
Британски съвет, гр. София 1504, ул. Кракра 7
Тел. +359 2 942 4200, Fax: +359 2 942 4306
E dafina.ikonomova@britishcouncil.bg   
www.britishcouncil.org/bulgaria

Още новини