Начало Новини Актуално Британски съвет организира в Стара Загора среща на тема: Успех в бъдещето с квалификациите от Великобритания

Британски съвет организира в Стара Загора среща на тема: Успех в бъдещето с квалификациите от Великобритания

Актуално

На 10 февруари, сряда, в Стара Загора Британски съвет България организира отворена среща - дискусия на тема Успех в бъдещето с квалификациите от Великобритания. Срещата ще се проведе от 18.00 часа в Езикова гимназия Ромен Ролан. Тя е насочена към преподаватели, ученици, курсисти, студенти и всички интересуващи се от възможностите за придобиване на британска квалификация, съобщиха от пресцентъра на Британски съвет.

На срещата ще се разискват въпроси за изпитите по английски език, международния тест IELTS и сертификатните изпити на Кеймбридж като Първи сертификат – First Certificate in English (FCE), Сертификат за напреднали – Certificate in Advanced English (CAE), Сертификат за владеене на английски - Certificate of Proficiency in English (CPE), Сертификат по бизнес английски - Business English Certificate (BEC), Международен сертификат по юридически английски - International Legal English Certificate (ILEC) и Международен сертификат по финансов английски - International Certificate in Financial English (ICFE). Ще се даде информация за новите възможности тези изпити да бъдат държани на компютър или на хартиен носител по избор на кандидата, както и за избора от много повече изпитни дати през 2010 г. Наред с това, Британски съвет ще запознае присъстващите за възможностите за полагане на изпити в България от студенти, обучаващи се редовно или дистанционно в британски университети и професионални институции.
Целта на срещата е да се представят предимствата на всички гореспоменати квалификации. Те дават преимуществото на своите притежатели да се доближат максимално до европейските стандарти по отношение на образование и кариера. Сред тези преимущества са:
• Международно признание от държавни структури, образователни институции, работодатели и професионални организации в целия свят, които приемат наличието на сертификат от тези изпити за достатъчно доказателство за владеене на английски език;
• Точност и обективност при оценяване - всеки изпит е създаден, ратифициран и предварително тестван чрез използването на методологии на квалифицирани изследователски екипи, които се прилагат при оценяване в целия свят;
• Съгласуваност – цялата гама от изпити е обвързана с Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа, която определя нивата на езикова компетентност, валидни в рамките на ЕС;
• Мобилност – увереността, която идва от притежаването на международно призната квалификация, основана на реални езикови умения, отваря вратите за развитие на кариера и разширява възможностите за обучение и  глобална професионална реализация.

Желаещите да участват в срещата могат да потвърдят присъствието си на телефони + 359 2 9424301 и + 359 2 9424200 или по електронна поща на адрес exams@britishcouncil.bg. След представянето на изпитите те ще имат възможност да задават въпроси относно изпитите, които лично ги интересуват.

• Британски съвет има дългогодишен опит в провеждането на изпитите на Университета Кеймбридж, международния тест IELTS и изпитите за студенти, обучаващи се в британски университети и професионални институции. Екипът на Отдел „Изпити на Британски съвет се отличава с професионализъм и новаторски подход и работи активно за популяризирането на изпитите за владеене на английски.

• Наред със Стара Загора, отворени срещи на същата тема ще бъдат проведени и в други градове в страната: в Пловдив - на 11 февруари, в Плевен - на 15 февруари, в Бургас – на 17 февруари и във Варна - на 18 февруари 2010 г. За повече информация за мястото и времето на провеждане, моля посетете страницата на Британски съвет. 

• Изпитите се делят на изпити за владеене на английски като чужд език и изпити за придобиване на образователни, академични  и професионални британски квалификации. В първата група попадат сертификатните изпити на  Университета Кеймбридж: общ английски - KET, PET, FCE, CAE и CPE, бизнес английски , юридически и финансов английски и теста IELTS. Във втората група попадат широк кръг от международно признати професионални, университетски и училищни изпити от името на големи британски изпитни институции, които се организират по заявка на изпитващата институция или на кандидата. За повече информация по отделните видове изпити, моля отворете линковете към всеки от тях.

 

Още новини