Начало Новини Актуално Брикел ЕАД се справя успешно с кризата

Брикел ЕАД се справя успешно с кризата

Актуално

Брикел ще изпълни и тази година социалната си програма, насочена към жителите на община Гълъбово. Социално слабите от региона ще получат безплатни брикети, с чието разпределение по традиция се ангажира община Гълъбово. Другият социален ангажимент, поет от дружеството, е безплатното топлоснабдяване на всички обществени сгради - детски градини, училища и администрации.

Ще продължат ангажиментите ни и по социалната програма, насочена към работниците в предприятието - както досега, те ще получават безплатна храна на работните си места и купони за пазаруване от супермаркетите, казва заместник изпълнителният директор на Брикел ЕАД инж. Георги Златев. Преди две години дружеството ни произвеждаше брикети по поръчка на социалното министерство и те се раздаваха на социално слаби граждани в страната. Тази програма беше добра както за хората, така и за Брикел, казват от ръководството на предприятието. Дружеството има готовност при заявка от страна на социалното министерство да поеме нов ангажимент по програмата.
Макар и в разгара на есента, производството на брикети и търсенето им на пазара все още е сравнително слабо. Цената на брикетите не е коригирана отдавна. Най-разпространените брикети франко Брикел се продават за 150 лв. за тон с ДДС. Въпреки това в дружеството не мислят за поскъпването им, защото това би създало напрежение на пазара.

Кризата
Световният икономически срив се чувства сериозно в Брикел. Няма как да не се отразят и при нас безпаричието и междуфирме-ната задлъжнялост, които в момента са всеобщ проблем в България, казва инж. Златев. Задълженията към Брикел са основно от Националната електрическа компания. Независимо от трудните икономически условия обаче ръководството на предприятието не предвижда съкращения и дава навреме трудовите възнаграждения на работниците си. Една от основните ми задачи като ръководител на предприятието в тази трудна икономическа обстановка е работещите да не чувстват създалото се напрежение и да поддържат добър ритъм в работата си. Не сме приели анти-кризисна програма, защото ситуацията в държавата се мени непрекъснато. Добрият мениджър трябва да взима ежедневно решения, касаещи производството, като импровизира според ситуацията в момента. Няма правила, към които можем да се придържаме, за да излезем по-рано от икономическата криза, категоричен е ръководителят на единственото дружество за производство на брикети у нас. На този етап проявяваме търпение при решаване на проблема с липсата на пари. Производството ни не е толкова голямо, каквото ни се иска. Сравнявайки го с миналогодишното производство, то значително е намаляло, но ни дава възможност да оцеляваме и да се развиваме при съществуващите обстоятелства, казва инж. Златев.

Резултатите
Фактът, че 2009 е много по-слаба за Брикел от предходната година, си има своето обяснение и то се корени в по-ниското електропроизводство, което се налага заради спадналата консумация на електроенергия в страната. Надявам се обаче да компенсираме изоставането до края на годината, казва инж. Златев. Основната ми задача като ръководител на Брикел до края на 2009 г. ще бъде да поддържам персонала в готовност, да поддържам техническата изправност на съоръженията, така че във всеки момент да бъдем готови да пуснем допълнителна мощност, допълва той.

Планове
Ние вече извършихме предпроектните проучвания за изграждане на сероочистващи инсталации. Паралелно с това сме на етап предпроектни проучвания за решаване на бъдещите проблеми с шламохранилището на Брикел и с бъдещата рехабилитация на съоръженията в ТЕЦ. Решаването на тези проблеми също предстои. Към тях обаче се прибавят и проблемите с квотите за въглероден двуокис, които трябва да бъдат отпуснати, за да планира дружеството и по-нататъшното развитие. В очакване съм да се вземе такова решение за количеството квоти, което да удовлетворява бъдещата работа на Брикел, казва инж. Златев.
Ръководителите на дружеството са направили официална аргументация на искането си до всички отговорни институции - Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. С този проблем са били ангажирани и профсъюзите в страната.

Материалът е публикуван , на 6 ноември 2009 г. в приложението Клуб Предприемач на вестник Пари

 

Още новини