Начало Новини Актуално Брикел ЕАД отчита загуба от близо 58 млн. лева за 2011 г.

Брикел ЕАД отчита загуба от близо 58 млн. лева за 2011 г.

Актуално

Брикел

Загуба в размер на 57,9 млн. лева за финансовата 2011 г. отчита Брикел ЕАД. Увеличението на сумата е значително спрямо предходната 2010 г., когато дружеството приключи със загубата е в размер на 825 хил. лева. Негативният резултат се дължи на намаление на общите приходи (с 32,5%) и увеличение на разходите (с 10,3%).

Общо активите на дружеството намаляват през 2011 г., спрямо предходната 2010 г. с 3,9% до 326 млн. лева. Това се дължи основно на намалени имоти, съоръжения и оборудване, и дългосрочни вземания. Текущите активи на дружеството обаче се увеличават с 48% и достигат 87,6 млн. лева, като резултат от увеличени търговски и други вземания, и материални запаси.

Основният капитал на дружеството остава непроменен и е в размер на 1,2 млн. лева. Информацията за финансовите показатели на Брикел ЕАД е оповестена чрез доклад до председателя на ДКЕВР с мотиви за промяна на цените на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от 1 юли 2011 г.
Докладът посочва също, че разходите на Брикел ЕАД за консумативи се завишават с необходимите разходи за карбамит, тъй като в дружеството е извършена модернизация на парогенераторите с цел редуциране на азотните окиси с използване на впръскване на карбамид, така нареченият метод SNCR – селективна некаталитична редукция. С това Брикел ЕАД изпълни изискванията на екологичното законодателство.

Още новини