Начало Новини Актуално Брикел ЕАД очаква комплексно разрешително

Брикел ЕАД очаква комплексно разрешително

Актуално
Брикел

От началото на месец май едно от структуроопределящите предприятия за енергетиката в старозагорски регион – Брикел ЕАД, спря работа. В момента не работят нито ТЕЦ-а на компанията, нито единствената в България Брикетна фабрика. Мениджърският екип очаква предприятието отново да заработи след около месец.

Време, което ще бъде използвано за провеждане на задължителните процедури за издаване на ново комплексно разрешително за работа.

Месецът, през който не работим, ще бъде използван, за да   рехабилитираме някои съоръжения и да ремонтираме други. Целта ни е да  постигнем по-добри екологични показатели, казва пред вестник Пари зам.-директорът на Брикел ЕАД инж. Георги Златев. Това е време, през което ще тече обществения достъп във връзка с намерението ни за ново комплексно разрешително. От чисто икономическа гледна точка спирането на Брикел безспорно ще създаде финансови затруднения на собствениците. Едно спиране на предприятието означава липса на приходи, търсене на средства за покриване на разходите, както за работни заплати, така и за всичко останало. Може би ще създадем и затруднения на някои от многобройните ни партньори, но всички сме уверени, че Брикел отново ще заработи и ще изпълним ангажиментите си, казва инж.Златев. Предизвикателствата пред мениджърския екип след пуска на  предприятието ще бъдат най-вече от техническо естество. Държавниците взеха правилно решение, съгласявайки се на тази отсрочка, казва инж.Златев. Те поеха ангажимента да ускорят процедурата по издаването на комплексното разрешително. Ние от своя страна ще рехабилитираме възловите съоръжения, така че повторното пускане на Брикел е планирано и очаквано. С него се надявам, че ще приключи цялата сага Брикел, надява се инж. Златев.

Мерките

Проведените проби на новоизградената сероочистваща инсталация, макар и само на два от котлите, показват повече от добър резултат. Новата СОИ покрива нормата от 95% очистване на димните газове, като замерванията отчитат съдържание на серен диоксид под 400 милиграма на нормален кубичен метър. Инсталацията е проектирана за работа на три котела. Контролните органи ще могат лично да се уверят в ефективността на нашата СОИ веднага, след като предприятието започне работа, уверява инж.Златев. В рамките на този месец ще направим още някои подобрения, за да покрием и останалите изисквания - нормите за прах, за азотни окиси и други. Ще направим профилактика на питателни помпи, генератори, на ел.частта в предприятието, ще прегледаме някои тръбопроводи в централата, които няма как да проверим, докато тя работи. Ще се осъществят и други мероприятия, включени в ремонтната програма на Брикел.

Решението

Около 450 работници имат неизползван платен годишен отпуск, в който ще излязат по време на престоя. С рехабилитацията на предприятието са ангажирани около 1400 човека. Нормално е при тази ситуация да закъснеят заплатите на хората. Ще намерим обаче начин да изплатим всички трудови възнаграждения в приемлив срок, казва инж.Златев. Желанието на управленския екип и на собствениците на предприятието е то да бъде цялостно рехабилитирано. Успяхме да осигурим необходимите квоти навреме, така че сме изпълнили и този ангажимент, допълва Златев.

Социални ангажименти

Основното, което вълнува хората днес, е дали ще имат работа, казва инж.Златев. Заради създадената ситуация е възможно Брикел да забави социалните си ангажименти към община Гълъбово, но в никакъв случай няма да се откаже тях, подчерта той. Социалнослабите жители на Гълъбово не можаха да получат тази зима осигуряваните от Брикел безплатни брикети, но това се наложи заради принудителните ограничения. Мога да кажа, че в трудната ситуация, в която се намирахме, нямахме врагове, казва инж. Златев. Търсеше се най-добрият вариант за предприятието и смятам, че той беше намерен.

 

Още новини