Начало Новини Актуално Бордът на директорите на Enel одобри финансовите резултати на компаниятадо 30 септември 2010 г.

Бордът на директорите на Enel одобри финансовите резултати на компаниятадо 30 септември 2010 г.

Актуално
Enel

Бордът на директорите на Enel, председателстван от Пиеро Нюди, разгледа и одобри текущия финансов доклад, съдържащ резултати за третото тримесечие и първото деветмесечие на 2010 г.

Накратко:
•    Приходи: 52,972 милиона евро (45,796 милиона към 30 септември 2009 г., +15.7%)
•    EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизации): 13,265 милиона евро (12,595 милиона към 30 септември 2009 г., +5.3%)
•    EBIT (печалба преди лихви и данъци): 8,929 милиона евро (8,907 милиона към 30 септември 2009 г., +0.2%)
•    Нетни приходи на Групата: 3,449 милиона евро (4,758 милиона към 30 септември 2009 г., -27.5%)
•    Нетни приходи от обичайни дейности на Групата: 3,449 милиона евро (3,430 милиона към 30 септември 2009 г., +0.6%)
•    Нетен финансов дълг: 50,903 милиона евро (50,870 милиона към 31 декември 2009 г., +0.1%); около 49,800 милиона евро нето от влиянието на обменните курсове на валутата, свързани със средносрочния дълг, деноминиран в чуждестранна валута.

Коментирайки резултатите, Фулвио Конти, главен изпълнителен директор и генерален мениджър на Enel, каза: Положителните резултати от първите девет месеца, както и растежът на международно ниво и в частност на Enel Green Power, ни дават възможност да прогнозираме консолидираната EBITDA за цялата година, а именно - 17 милиарда евро. Програмата за продажба, която е приключила или е в процес на приключване, и включва публичното предлагане на акции на Enel Green Power ще позволи на Enel да достигне консолидиран нетен дълг в размер на около 45 милиарда евро до края на годината.

Още новини