Начало Новини Актуално Болниците няма да се финасират по клинични пътеки от 2012 г.

Болниците няма да се финасират по клинични пътеки от 2012 г.

Актуално
Стара Загора

През 2012 г. НЗОК трябва да замени сега действащия механизъм за заплащане на болниците – така наречените клинични пътеки, с нов – този на Диагностични-свързаните групи (ДСГ). Това се предвижда в Доклад на Министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов за Насоките, условията, реда и времевия план за внедряване на нов модел за финансиране на болничната помощ, който прие МС.

Промяната във финансирането на лечебните заведения ще доведе до по-справедливо и ефективно изразходване на публичните средства, съобщиха от пресцентъра на здравното министерство. Причината за това е, че при ДСГ заплащането на разходите при  лечението се обвързва с пола, възрастта, тежестта на състоянието на пациентите и придружаващите ги заболявания. Това дава възможност на болниците да получават по-адекватно финансиране за разходите, които правят при лечението на всеки отделен случай. Сега действащият механизъм на клиничните пътеки не отчита тези специфики, а само конкретната диагноза на пациентите. Това обаче води до получаването на едни и същи средства за лечението на различни по тежест случаи, за които лечебните заведения реално са изразходвали и различни средства. Това от своя страна води до редица негативни практики като генерирането на задължения и свръххоспитализациите по определени диагнози.
За въвеждането на ДСГ се предвижда финансиране от 3 млн. лв. Тези средства ще се използват за купуването на нужното ноу-хау, софтуер, както и за обучение за прилагането им в страната. Методът на финансиране чрез ДСГ е приложен за първи път в САЩ в края на 60-те години на миналия век. В момента той съществува в редица страни като Португалия, Ирландия, Словения, Дания, Австралия, Австрия, Белгия, Франция, Швейцария, Швеция, Германия, Италия, Испания и Холандия. Системата, която ще се адаптира в България е австралийската. Последната държава, която приложи тази система е Германия. Тя е една от най-модерните в света, а по оценка на експертите е и най-подходящият модел за приложение в страната ни. Едно от преимуществата на тази система е, че дава възможност за сериозен контрол в ръцете на болничните мениджъри над медицинската и икономическата работа на болниците.

Още новини