Начало Новини Актуално Болничните легла в България са почти в нормата

Болничните легла в България са почти в нормата

Актуално
Национална здравна карта

Максималният брой болнични легла, които са нужни на страната ни, за да се задоволят адекватно потребностите на населението от здравни грижи, е 43 984. Това показва проектът на новата Национална здравна карта (НЗК), който изготви МЗ.

Същността и смисълът на този документ се регламентира със Закона за лечебните заведения. Според него НЗК трябва да показва броя и разпределението на структурите за болнична помощ в страната, така че най-добре да се задоволят потребностите на населението от медицински грижи. НЗК се изработва на базата на областните здравни карти, в които са отчетени нуждите на населението по региони, съобщиха от пресцентъра на здравното министерство.
308 са болниците в страната според данните от пререгистрацията им, която приключи в края на януари тази година. От тях за активно лечение специализирани са 93 болници, а многопрофилни 160, останалите заведения са центрове и болници за рехабилитация и долекуване. Приблизително 26% от отделенията, с които те разполагат, са с I ниво на компетентност, около 45% са II, а други 29% - III, най-високото ниво. В тях има 44 411 легла. В същото време нужният брой легла, за да се осигури адекватна медицинска помощ на българските граждани е между 30 254 и 43 984 легла. Въпреки че болничните легла у нас са почти в нормите (надвишават само с 427 максималната граница) разпределението им е неравномерно, показват още данните в НЗК. В шест области на страната (Кърджали, Разград, Силистра, Хасково, Шумен и Ямбол) леглата са по-малко от минималния праг. В други седем области (Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Плевен, Смолян, Стара Загора, Пловдив) те са повече от максималния праг. Повече са и леглата в столицата, при максимално нужен брой от 6 847, те са 10 072. Неравномерно е и разпределението на леглата по видове. Леглата за активно лечение у нас са с 37 063 при максимално нужни 33 659. Най-голямо е превишаването на хирургичните легла – 9508, при максимум нужни 7070. Най-голям пък е недостигът на легла за реанимация – 1296 при минимум нужни - 1729.

В НЗК се съдържа и списък с лечебните заведения, с които НЗОК задължително трябва да сключи договор за работа, за да обезпечи достъпна медицинска помощ за здравноосигурените граждани. С всички останали лечебни заведения, които са получили разрешение за дейност, здравната каса може да сключи договор при желание от тяхна страна и в съответствие с нивата им на компетентност. В задължителния списък са включени 57 държавни болници, които са ключови за оказването на медицински грижи у нас. Тези лечебни заведения са подбрани на базата на следните критерии: наличие на отделение по спешна медицина, структури по АГ, детски болести, вътрешни болести, кардиология, неврология, хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение II или III ниво на компетентност, диализно лечение с възможности за спешна диализа, клинична лаборатория II или III ниво на компетентност и структура по "образна диагностика". Също така в списъка са включени болници, които имат статут на университетски клиники, осъществяват трансплантации или други високоспециализирани дейности като кардиохирургия, неврохирургия, токсикология, онкология, хематология, инфекциозни болести.

В НЗК се посочва и нужния брой от центровете за спешна помощ, трансфузионна хематология, психиатричните и онкологичните болници. Данните показват, че към момента страната ни има достатъчен брой от тези лечебни заведения – 28 ЦСМП, 198 филиала към тях, 5 центъра по трансфузионна хематология, 12 психиатрични болници, 9 за онкологични заболявания.

Още новини