Начало Новини Актуално Бойко Борисов ще даде старт на проекта Музей на религиите в Стара Загора

Бойко Борисов ще даде старт на проекта Музей на религиите в Стара Загора

Актуално
джамия Стара Загора

В Стара Загора ще се проведе церемония за старта на проекта за изграждането на първия в страната Музей на религиите в Ески джамия. В церемонията ще участват премиерът Бойко Борисов, министърът на културата Вежди Рашидов, народни представители, областният управител Йордан Николов, кметът на община Стара Загора проф. Светлин Танчев, директори на културни институти, екипът от реставратори от Регионалния исторически музей и др.

Проектът е финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г., приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма, съобщиха от пресцентъра на областна администрация Стара Загора. Музеят на религиите има потенциал да се превърне в символ на междукултурния диалог и етническата толерантност в Европа.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за устойчиво културно, социално и икономическо развитие, чрез реновиране на културната инфраструктура на Стара Загора. По проекта са предвидени строително-монтажни работи и укрепване на сградата, реставрация на стенописите, благоустрояване на околното пространство, консервационно – реставрационни работи по интериора и екстериора на сградата на джамията, на археологическите структури в интериора на джамията и превръщането й в музей на религиите, както и оформяне на експозиция на Музей на религиите.

Тя ще акцентира върху задгробните вярвания на различни цивилизации като експонира надгробни паметници, принадлежали на отделните етноси и  религии. В едно пространство ще бъдат представени реставрирана и експонирана средновековна църква, Тракийски некропол и други специфични елементи на религиозното културното наследство, разкрити и проучени в интериора на храма.

След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, на 10.03.2011 г. е сключен договор за изпълнение на строително-монтажните и консервационно-реставрационни работи. За изпълнител на дейностите е избран Консорциум ЕСКИ ЗАРА. Общата стойност на строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи по проекта е 2 039 998 лв., а срокът за изпълнение е 135 календарни дни.

Още новини