Начало Новини Актуално Бойко Борисов дава старт на изграждане на Музей на религиите

Бойко Борисов дава старт на изграждане на Музей на религиите

Актуално

В 13.00 ч. в четвъртък пред Ески джамия в Стара Загора започва церемония за старта на проекта за изграждането на първия в страната "Музей на религиите". В церемонията ще участват премиерът Бойко Борисов, министърът на културата Вежди Рашидов, народни представители, областният управител Йордан Николов, кметът на община Стара Загора проф. Светлин Танчев, екипът на Регионалния исторически музей, реставраторите и др.

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма".
Музеят на религиите има потенциал да се превърне в символ на междукултурния диалог и етническата толерантност в Европа. Основната цел на проекта е да се създадат условия за устойчиво културно, социално и икономическо развитие чрез реновиране на културната инфраструктура на Стара Загора, пише вестник Старозагорски новини.

По проекта са предвидени строително-монтажни работи и укрепване на сградата, реставрация на стенописите, благоустрояване на околното пространство, консервационно-реставрационни дейности по интериора, екстериора и археологическите структури в джамията и превръщането й в Музей на религиите. С новата функция ще се акцентира върху задгробните вярвания на различни цивилизации, като експонира надгробни паметници, принадлежали на отделните етноси и религии през столетията. В едно пространство ще бъдат представени реставрирана и експонирана средновековна църква, тракийски некропол и други специфични елементи на религиозното културно наследство, разкрити и проучени в интериора на храма.
След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, на 10.03.2011 г. е сключен договор за изпълнение на строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи. За изпълнител на дейностите е избран Консорциум "ЕСКИ ЗАРА". Общата стойност на строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи по проекта е 2 039 998 лв., а срокът за изпълнение е 135 календарни дни.

Още новини