Начало Новини Актуално БНБ налага контрол върху небанковите дружества, които предлагат кредити

БНБ налага контрол върху небанковите дружества, които предлагат кредити

Актуално

По строги правила започват да действат за небанковите кредитиращи дружества от октомври 2009 г. Контролът върху тях ще се засили, защото влизат в регистър на БНБ. Банката ще следи стриктно дали спазват наредбата, която регламентира дейността им. Едно от основните изисквания към дружествата е да обявяват всички лихви, такси и комисиони, а също и начинът, по който се изчисляват и условията, при които може да се променят.

Ясно ще трябва да дават данни и за разходите за предсрочно погасяване.
Цялата тази информация задължително трябва да е оформена като общи условия към договора за заем. Те пък трябва да са сложени на видно място в офисите, а по възможност да ги има и в електронен вариант. Нужно е още условията по договорите с клиентите да са формулирани ясно. Към тях ще се прилагат клаузите на закона за потребителския кредит, уточнява вестник 24 часа.
До 1 октомври действащите небанкови финансиращи дружества трябваше да подадат документи в БНБ, за да бъдат включени в регистъра. Досега в него фигурират около 40 дружества. Очаква се още поне 100 да бъдат добавени, защото са подали документи в последните дни. Всички, които не са регистрирани, няма да имат право да отпускат заеми, лизинг, факторинг. В противен случай ги грози санкция до 70 000 лв. Дали могат да работят, ще решава "Банков надзор" в зависимост от това дали отговарят на изискванията за капитал, квалификация на мениджърите и т.н. Отделно ще бъдат преценявани дали могат да работят с кредитния регистър.

Още новини