Начало Новини Актуално Близо една трета от българските фирми не чувстват ефектите от кризата

Близо една трета от българските фирми не чувстват ефектите от кризата

Актуално

В началото на септември 2009 г. експертите на Българска търговско–промишлена палата проведоха проучване сред българските фирми относно нагласите и очакванията им за развитието на бизнеса през 2010 г. На въпроса: Как очаквате, че ще се развива заетостта във вашата фирма, 54% от анкетираните отговарят, че тя ще се запази. Но според 41% от отговорите заетостта в конкретната фирма ще намалее.

По отношение на очакваните приходи от продажби, повече от половината (55.5%) от отговорилите фирми са на мнение, че приходите ще намалеят, съобщиха от пресцентъра на БТПП.
При двата проучени параметъра – приходи от продажби и заетост, е показателен делът на тези, които предвиждат ръст. Този дял е малък, съответно 12.7 % за прогнозиращите ръст в приходите от продажби и 5.5 % за тези, предвиждащи ръст в заетостта. Според експертите на БТПП, тези данни показват дела на фирмите, преодоляващи условията на криза с ръст.
По-подробният анализ на данните показва, че при 94.2 % от фирмите, които предвиждат запазване на приходите от продажби непроменени, броят на работните места ще се запази. А при фирмите, предвиждащи спад в приходите от продажби, заетостта ще се намали в 69 % от случаите.
Сходни проучвания на БТПП от септември 2008 г. (преди кризата) и октомври след началото на кризата показаха резки изменения в очакванията на фирмите само в рамките на един месец. Например по отношение на очакваните приходи от продажби през септември 2008 г. очакванията за ръст бяха 59.3%, през октомври 2008 г. съответно 42.9% - а през септември 2009 г. вече едва 12.7%. Очевидно е, че прогнозите стават все – по негативни.
Позитивният сигнал според експертите на БТПП се изразява в това, че и в трите проучвания сравнително постоянен е делът на фирмите, които не прогнозират резки изменения на съществуващото ниво на приходите от продажби и на заетостта. Не са повлияни отрицателно от икономическите условия около 31- 32 % от анкетираните при различни условия фирми.
Осъщественото през септември 2009 г. изследване включва още един въпрос: относно позицията на фирмите при договаряне на осигурителните прагове. Сред отговорилите доминира мнението осигурителните прагове да останат без промени.
Оценката на БТПП е, че повишаването на осигурителните прагове над нивото от 2009 г. ще се отрази негативно на заетостта, особено при фирмите с негативни очаквания за бъдещите приходи от продажби. Дори фирмите със стабилно положение, които ще запазят броя на работните места, не одобряват повишаване на осигурителните прагове.

Проучването за очакванията на бизнеса бе реализирано с колективен e-mail, в който са включени около 4000 фирми, и 83 браншови организации. В периода до 7 септември бяха получени общо 110 отговора, от които 2 персонални от председатели на браншови организации.
За отбелязване е обстоятелството, че проучването през м. септември 2008г. бе извършено сред 450 фирми, през м. октомври – сред 200 фирми, а през м. септември 2009г. – сред 110 фирми. Резултатите отбелязват само тенденциите, без да има съпоставимост в точността.


Още новини