Начало Новини Актуално Близо 90 000 МПС-та плащат данък в Старозагорска община

Близо 90 000 МПС-та плащат данък в Старозагорска община

Актуално
автомобил данъци

През 2010 година в хазната на Община Стара Загора са постъпили 3 880 234 лева от данък върху МПС. 300 хил. лева от тези пари са от платени задължения от предходни години. За тази година от данък върху МПС са заложени да бъдат събрани около 3,7 милиона лева плюс около 200 хил. лева дължими данъци от предходни години.

Кратка справка показва, че към 31 декември 2010 година в общинския отдел Местни данъци и такси са били декларирани 86 832 моторни превозни средства, посочва неговият началник Петя Александрова. От тях 70 514 са леки автомобили, 7038 са товарните автомобили, а останалите са други превозни средства. Тази моментна снимка на броя на декларираните автомобили в общината се мени постоянно, пише вестник Национална бизнес поща.
В последните 5 години има устойчива тенденция броят на декларираните автомобили в общината да нараства. Събираният от тях данък няма целево предназначение, казва Петя Александрова, но в Стара Загора парите се използват за техническата инфраструктура на общината - благоустрояване, поддържане и изграждане на нова инфраструктура и на общинската пътна мрежа, за озеленяване, за улично осветление и други.

Около 3 милиона лева са заложените в бюджета на Община Стара Загора средства за текущи ремонти на пътната мрежа. Само за поддържане на пътно- знаковото стопанство (хоризонтална и вертикална маркировка) в общинския бюджет са заложени около 500 хил. лева. Тези средства трябва да обезпечат промените, които ще настъпят с въвеждането на новата транспортна схема в общината до края на годината.

Държавната целева субсидия за зимна поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа между старозагорските села за миналата година е била 114 хил. лева, през тази година също ще бъде толкова. Разходите по тази дейност обаче са три пъти повече и затова недостигът ще бъде покрит от общинския бюджет, казва Петя Александрова. За да се набавят повече средства за техническата инфраструктура и пътно-знаковото стопанство, в община Стара Загора с Решение N 347 от 29 януари 2009 г., влязло в сила от 1 януари 2010 г., данъкът на превозните средства в Старозагорско е завишен с 50%. Ако обаче автомобилът ви има действащ катализатор и е с мощност на двигателя до 74 Kw, ползвате 50% отстъпка и реално плащате стария размер на данъка. Когато мощността на автомобила ви е над 74 Kw, дори да имате чисто нов катализатор, не ползвате отстъпка от 50% от данъка. Правилото е изрично записано в Закона за местните данъци и такси.

Разпределението по киловати и границите на стойностите на данъка, които се определят от Общинския съвет, са изрично записани в Закона за местните данъци и такси. Там са посочени категории до 35 Kw, до 55 Kw, до 74 Kw и над 110 Kw.
Данъкът върху МПС се определя и според възрастта на автомобила, като се взема предвид годината му на производство. Ако колата е на възраст от 1 до 5 години, трябва да умножите получения данък по коефициент 2,8. Ако колата е от 5 до 14 години, коефициентът е 1,5, а от 15 години нагоре е 1. Тези коефициенти са определени от законодателя в чл.55 от Закона за местните данъци и такси.
Когато декларирате автомобила си, обърнете внимание дали годината на производство и годината на първа регистрация съвпадат. Тази малка подробност може да ви спести данък, ако попаднете в група с по- малък коефициент на умножение.

Още новини