Начало Новини Актуално Близо 600 млн. лева ще бъдат допълнително договорени по ПРСР

Близо 600 млн. лева ще бъдат допълнително договорени по ПРСР

Актуално

600 млн. лева допълнително ПРСРБлизо 600 млн. лв. предстои да бъдат наддоговорени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) до края на годината. Това стана ясно след приетото днес решение на Министерския съвет, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство в оставка.

Приемите ще бъдат по 15 мерки от програмата: 111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания, 112 Създаване на стопанства на млади фермери, 121 Модернизиране на земеделските стопанства, 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти, 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране, 223 Първоначално залесяване на неземеделски земи, 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности, 311 Разнообразяване към неземеделски дейности, 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, 313 Насърчаване на туристическите дейности, 321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони, 322 Обновяване и развитие на населените места, 41 Прилагане на стратегиите за местно развитие, 431-1 Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие и 511 Техническа помощ.

Наддоговарянето се прави с цел да се гарантира пълното усвояване на средствата по Програмата за развитие на селските райони. Взети са предвид както големият интерес на потенциалните кандидати, така и освободените средства от неизпълнени проекти. Към момента по ПРСР са договорени над 4.5 млрд. евро, което представлява 73% от бюджета на Програмата.

В средата на март предстои да бъде публикуван индикативният график, по който ще се отварят приемите за наддоговаряне през 2013 г. по ПРСР.

Още новини